Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 26 september 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

Agenda en stukken nog onder voorbehoud
Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Een stemverklaring bij een hamerstuk dient u te melden.

Agendapunten

 1. 4.1.a

  Sinds 2021 is door Stichting Buurtvervoer Boskoop, Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp en Gemeente Alphen aan den Rijn, en met betrokkenheid van Arriva en Qbuzz, samengewerkt aan het opzetten van een buurtbuslijn in Hazerswoude-Dorp.


  De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het vormen van een buurtbusvereniging. In de brief aan het college maakt de Buurtbusvereniging Hazerswoude-Dorp zich kenbaar en presenteert ze haar plannen voor de buurtbus in Hazerswoude-Dorp.


  Middels het bijgevoegde antwoordbrief erkent het college de buurtbusvereniging Hazerswoude-Dorp en stemt zij in met het voorstel om een buurtbuslijn op te zetten.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de oprichting van een buurtbuslijn in Hazerswoude-Dorp door bijgevoegde brief te versturen aan de buurtbusvereniging Hazerswoude-Dorp.

 2. 4.1.b

  Naar aanleiding van de storingen van de huidige lift van de bibliotheek is een onderzoek uitgevoerd om een passende oplossing voor zowel de gebruiker als het publiek te vinden. Met bijgaande brief informeert het college de gemeenteraad over de oplossing voor de huidige lift. De bestaande plateaulift wordt vervangen door een volwaardige rolstoeltoegankelijke personenlift met schuifdeuren.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgevoegde brief en deze aan de gemeenteraad te versturen.

 3. 4.1.c

  In de gemeenteraad van 13 oktober 2023 is gesproken over het onderwerp gelijkwaardig handelen bij een ramp ver weg of dichtbij. Door burgemeester Spies is toegezegd een aantal uitgangspunten te formuleren die als houvast kunnen dienen voor het gelijkwaardig handelen bij rampen. Daarnaast is door het college een vlaggenprotocol opgesteld met als doel om ook gelijkwaardig te handelen bij vlagvertoon.

  Voorgesteld besluit

  1. De VNG Leidraad “Een ramp in het buitenland, en dan?" in voorkomende gevallen toe te passen in de gemeente Alphen aan den Rijn
  2. Het Vlaggenprotocol Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen
  3. De raadsinformatiebrief inzake gelijkwaardig handelen met bijlagen te verzenden aan de raad

 4. 4.1.d

  De raad heeft eerder aandacht gevraagd voor de gebruiksvriendelijkheid van de digitale bezoekersregeling van ParkeerService. Deze regeling wordt door bewoners in het gebied voor betaald parkeren en blauwe zones gebruikt om bezoekers aan te melden. Hiermee kunnen zij bezoekers tegen een gereduceerd tarief, of in de blauwe zones laten parkeren. Met bijgaand memo wordt de raad geïnformeerd over de acties die hierop zijn uitgevoerd.

 5. 4.1.e

  Ter informatie de antwoordbrief van het ministerie n.a.v. het verzoek om damherten alsnog te plaatsen op de huis- en hobbydierenlijst.

 6. 4.1.f

  Gemeente Alphen aan den Rijn staat positief tegenover deelmobiliteit, maar ziet ook beperkingen in deze groeiende markt. Om de gemeente in staat te stellen handelend te kunnen optreden en deelmobiliteit te reguleren werd in december 2021 Artikel 5:33a Deelvoertuigen en Artikel 5:33b (Omgevings)vergunning deelvoertuigen toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sindsdien is het niet toegestaan om deelvoertuigen (m.u.v. deelauto’s) zonder vergunning van het college te exploiteren in de openbare ruimte.


  Deelmobiliteit is nog voluit in ontwikkeling en de afgelopen jaren zijn we tot nieuwe inzichten gekomen over het stimuleren en reguleren van deelvervoer. Deze veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten vormen voor het college aanleiding om haar lokale wet- en regelgeving aan te passen, aansluiting te zoeken bij landelijk beleid en regionale samenwerkingen op het gebied van deelmobiliteit te verkennen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voornemen om artikelen 5:33a en 5:33b van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen n.a.v.de landelijke modelbepaling en nieuwe inzichten.
  2. In te stemmen met het opstellen van een voorstel voor de Algemene Plaatselijke Verordening, Nadere regels en legesverordening waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen de verschillende deelsystemen en mee te nemen in de procedure voor de eerstvolgende APV-wijziging.

 7. 4.4.a

  Op 19 juni jl. Hebben raadslid K. van Dam (D66) en P. Thoomes (GroenLinks) artikel 40 vragen gesteld over jeugdparticipatie. De vragen gaan over de kinderraad, de kinderburgemeester en de kinderwethouders. Middels een brief geeft het college antwoord op de vragen.

 8. 4.4.b

  De fractie RijnGouweLokaal heeft een artikel 40 vraag gesteld naar aanleiding van de hoogte van de afrekeningen van de energie- en servicekosten van Woonforte. De vraag is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vraag inzake de energie- en servicekosten van Woonforte aan de fractie RijnGouweLokaal.