Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

4
Informatiemarkt (Vergaderkamer III)
donderdag 4 april 2024
20:00 - 21:00

Informatiemarkt HBO Bidbook


In juni 2023 is een informatiebrief naar de raad verzonden over de voortgang van het project ‘Van HBO Bidbook naar ambities met beroepsonderwijs in Alphen aan den Rijn’ en is het college op basis van een presentatie geïnformeerd door de kwartiermaker (HBO bidbook/Energietransitiehuis). Eind 2023 hebben de 7 samenwerkende partijen (Rijnvicus, MboRijnland, Scope Scholen, VOA, Energiek Alphen, EDBA en de gemeente) een intentieverklaring ondertekend voor het uitwerken van het Energietransitiehuis. Inmiddels zijn er drie werkgroepen gestart met een concrete opdracht en is het moment daar om de raad mee te nemen in het proces.

RC Ruimtelijk en economisch domein (Raadzaal)
donderdag 4 april 2024
20:00 - 23:00

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 27 maart 2024, de antwoorden komen op maandag 1 april 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Informatiemarkt (Vergaderkamer III)
donderdag 4 april 2024
21:15 - 22:15

informatiemarkt over de uitvoering/dienstverlening van de gemeentelijke organisatie m.b.t. de POK Middelen

10
Informatiemarkt (buurthuis De Som in Hazerswoude-Rijndijk; Joseph Haydnlaan 5, 2394 GJ Hazerswoude-Rijndijk)
woensdag 10 april 2024
19:45 - 21:00

informatiemarkt (Op locatie) op verzoek van de heer Kapteijn over Locatiekeuze nieuw dorpshuis met onderwijs en sport Hazerswoude-Rijndijk


Inloop van 19.45 tot 20.00 uur
Starprogramma: 20.00 uur

11
Informatiemarkt (Vergaderkamer III)
donderdag 11 april 2024
19:30 - 20:30

Op 15 december 2024 start de nieuwe OV-concessie onder de vlag van vervoerder Qbuzz. De komende maanden staan in het teken van de implementatie van de concessie en het uitwerken van het vervoersplan. Qbuzz heeft het concept vervoersplan voor 2025 opgesteld en biedt u de mogelijkheid hier vragen over te stellen. In het vervoersplan staan voorstellen voor het OV-netwerk en dienstregeling. 


Daarnaast is de gemeenten bezig het opstellen van de OV-visie. Tijdens de informatiemarkt op 7 december 2023 bent u geïnformeerd over het proces en heeft u de mogelijkheid gehad aandachtspunten mee te geven. Middels enquête en gesprekken is in de tussentijd input opgehaald bij diverse stakeholders. Er wordt teruggekoppeld wat de bevindingen zijn en wat het vervolg is van de OV-visie.Doel 
Tijdens deze bijeenkomst informeren we de raadsleden over de stand van zaken van de OVvisie en licht Qbuzz het concept vervoersplan voor 2025 toe. Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen.

RC Sociaal en maatschappelijk domein (Raadzaal)
donderdag 11 april 2024
20:00 - 22:00

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 3 april 2024, de antwoorden komen op maandag 8 april 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

RC Ruimtelijk en economisch domein (Vergaderkamer III)
donderdag 11 april 2024
20:45 - 22:45

Mededelingen voor raads(commissie)leden:


Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 3 april 2024, de antwoorden komen op maandag 8 april 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

25
Gemeenteraad (Raadzaal)
donderdag 25 april 2024
20:00 - 23:00

Agenda en stukken nog onder voorbehoud
Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Een stemverklaring bij een hamerstuk dient u te melden.