Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden en inspraak.


De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad en raadscommissies. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is de vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.


De griffie bestaat uit de griffier, raadsadviseurs en raadsondersteuners. De griffier is eindverantwoordelijke voor de griffiewerkzaamheden.