Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Onderzoek Raadswerkgroep Dierenwelzijn

ID
120
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (20. Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn en daarbij te betrekken wensen en bedenkingen van het college (bespreekstuk))
donderdag 24 november 20:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel
Motie Onderzoek Raadswerkgroep Dierenwelzijn
Status
Aangenomen
Indieners
  • D66
  • NE
  • VVD
Portefeuillehouder
J.G. Schotanus
Stemverhouding
Motie wordt aangenomen met 3 stemmen tegen van FvD, LBA en RGL.
Planning
Afdeling
Stand van zaken
Na enige beraadslaging en schorsing wordt de motie aldus gewijzigd: een voorbereidingsgroep, bestaande uit (enkele) raadsleden bereidt een voorstel voor voor de bespreking van het initiatiefvoorstel en de wensen en bedenkingen van het college en legt dit voorstel ter agendering voor aan de agendacommissie. De voorbereidingsgroep is op 19 december 2022 en 4 april 2023 bijeen geweest. Dit heeft geresulteerd in voorstel voor behandeling van zowel het initiatiefvoorstel als de wensen en bedenkingen van het college. Zie voor verdere informatie: - Besloten technische toelichting: 2 februari 2023 - Commissievergadering: 16 maart 2023 - Raadsvergadering: 20 april 2023 - Raadsvergadering 25 april 2024
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Datum afdoening
6-11-2023
Bijlage(s)