Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 10 november 2022

19:30 - 20:00

Locatie
Vergaderkamer II
Voorzitter
Mark Vermeulen
Toelichting

Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in vergaderkamer II (1e etage gemeentehuis) met live uitzending.
Mededeling voor raads(commissie)leden:
Eventuele technische en detailvragen kunnen worden ingediend tot woensdag 2 nov 10.00 uur; antwoorden komen op 7 november beschikbaar.
Een rondvraag voor dit domein kan worden aangemeld tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit collegebesluit wordt kort besproken op verzoek van de PvdA (zorgen over tijdig regelen adequate opvang met het oog op de wintermaanden). Deze fractie krijgt als eerste het woord, overige fracties kunnen eventueel een korte aanvullende vraag stellen/opmerking maken.

  In september 2021 is besloten om als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van maatschappelijke zorg uit te (laten) voeren die nu gemandateerd zijn aan en uitgevoerd worden door centrumgemeente Leiden. We hebben het dan over de opvang voor inwoners die dak- en/of thuisloos zijn geraakt (Opvang), ondersteuning voor inwoners die vanwege een psychische aandoening tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen (Ondersteuning met wonen) en taken op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), waaronder verslavingszorg. Gemiddeld maken er jaarlijks 300 inwoners aanspraak op deze opvang en ondersteuning, waarvan 55 op de wachtlijst. Als gevolg van deze doordecentralisatie zorgen we ervoor dat benodigde hulp eerder, dichterbij de vertrouwde thuissituatie en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd. In december 2021 is besloten dat de gemeente Alphen aan den Rijn namens de Rijnstreek uitvoering zal geven aan deze taken. Om de benodigde opvang en ondersteuning voor inwoners uit de Rijnstreek die aanspraak maken op de (sub)regionale maatschappelijke zorg goed te regelen per 1 januari 2023 is een besluit nodig over:

  1. de selectie van partijen die per 1 januari 2023 uitvoering geven aan de opvang en ondersteuning;
  2. subregionale en regionale samenwerkingsafspraken over de uitvoering en financiering van de taken maatschappelijke zorg;
  3. de toegezegde informatievoorziening hierover naar de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit: zie toelichting op besluit.
  Er is een digitale kennismakingsbijeenkomst met partners op 23 november 2022.