Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 28 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Een stemverklaring bij een hamerstuk dient u te melden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:07 - 00:17:24 - Liesbeth Spies
  00:17:24 - 00:19:00 - Mvr. Groep
  00:19:00 - 00:19:33 - Ernst Jan Straver
  00:19:33 - 00:20:09 - Clemens Boere
  00:20:09 - 00:20:41 - Jeroen van Gool
  00:20:41 - 00:20:55 - Filine Verloop
  00:20:55 - 00:21:14 - Hans van Kuijk
  00:21:14 - 00:21:25 - Peter Versteeg
  00:21:25 - 00:21:34 - Peter Versteeg
  00:21:34 - 00:21:46 - Maurice Piette
  00:21:46 - 00:22:11 - Pieter Jan Morssink
  00:22:11 - 00:22:24 - Nico de Jong
  00:22:24 - 00:22:40 - Ank de Groot-Slagter
  00:22:40 - 00:26:11 - Liesbeth Spies
 2. 1.a

 3. 1.b

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), SP (2)
  tegen
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), VVD (4)
 4. 2

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), SP (2), VVD (4)
  00:25:48 - 00:26:11 - Liesbeth Spies
 5. 3

  00:25:59 - 00:26:11 - Liesbeth Spies
  00:26:11 - 00:27:31 - Mvr. Groep
  00:27:31 - 00:29:16 - Gerard van As
  00:29:16 - 00:30:30 - Dhr. van Kampen
  00:30:30 - 00:33:32 - Gerard van As
  00:33:32 - 00:35:31 - Hans van Kuijk
  00:35:31 - 00:37:36 - Gerard van As
  00:37:36 - 00:38:10 - Liesbeth Spies
 6. 4

  Ø4  .1 e collegebrief voortgang en aanpassingen categoriseringsplan: de heer Kapteijn is van mening dat bij de oversteek Prins Bernardlaan oude Raadhuis – Bospark niet bekeken moet worden of maar hoe overstekende mensen voorrang krijgen; wat betreft de verkeerssituatie ter hoogte van het station moet de vraag zijn _hoe e_en 30 km zone kan worden gerealiseerd;
  Ø 4.1.f collegebrief voortgang ontwikkeling Gnephoek; op verzoek van de heer Kapteijn komt het college met een memo/procesvoorstel gericht op het organiseren van een dialoogsessie/informatiebijeenkomst om te spreken over alle ontwikkelingen rondom de Gnephoek (masterplan, participatieplan, (exploitatie-)berekeningen, adviezen diverse onderzoeken e.d.);
  Ø 4.4.f beantwoording vragen raadslid Matthijssen over Zero Emissie Stadslogistiek: op verzoek van de heer Matthijssen wordt over dit onderwerp, via de agendacommissie, een bespreking in commissieverband ingepland;
  Ø 4.4.k beantwoording vragen raadslid Verloop zonnepanelen Maximabrug: mevrouw Verloop uit haar teleurstelling over de te late beantwoording van haar vragen en de kwaliteit van de beantwoording. Zij kondigt nieuwe vragen aan.


  Met de overige afdoeningsadviezen wordt ingestemd

  00:37:50 - 00:38:10 - Liesbeth Spies
  00:38:10 - 00:40:20 - Gé Kapteijn
  00:40:20 - 00:40:53 - Maurits de Vries
  00:40:53 - 00:41:20 - Maurice Piette
  00:41:20 - 00:42:00 - Liesbeth Spies
  00:42:00 - 00:42:29 - Gé Kapteijn
  00:42:29 - 00:43:25 - Gerard van As
  00:43:25 - 00:44:06 - Liesbeth Spies
  00:44:06 - 00:44:37 - Jeroen Matthijssen
  00:44:37 - 00:44:55 - Clemens Boere
  00:44:55 - 00:45:02 - Ank de Groot-Slagter
  00:45:02 - 00:45:11 - Peter Versteeg
  00:45:11 - 00:45:15 - Mvr. Groep
  00:45:15 - 00:45:28 - Liesbeth Spies
  00:45:28 - 00:46:51 - Filine Verloop
 7. 4.1

  Bijlagen

 8. 4.2
  Collegebesluiten ter inzage gelegd
 9. 4.3
  Collegebesluiten betrekken bij financiële producten
 10. 4.4
  Schriftelijke vragen raadsleden op grond van artikel 40 of 42 van het Raadsreglement van orde en collegebeantwoording
 11. 4.4.a

  Beantwoording door het college van de artikel 40 vragen over de Spreidingswet die gesteld zijn door de heer R. Blom (Nieuw Elan).

 12. 4.4.b

 13. 4.4.c

 14. 4.4.d

  In Benthuizen liggen twee braakliggende terreinen waarover door de fractie van SGP artikel 40 vragen worden gesteld. In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.

 15. 4.4.e

  De fractie Nieuw Elan heeft art. 40 vragen gesteld naar aanleiding van de onderhoudsstaat van de tuin-ingangen aan de Troubadourweg tegenover het vernieuwde winkelcentrum De Ridderhof. De vragen zijn beantwoord.

 16. 4.4.f

  Naar aanleiding van de informatiemarkt van 1 februari jongstleden over het onderwerp Zero Emissie Stadslogistiek zijn door de VVD-fractie vragen gesteld. Middels bijgevoegde brief worden die beantwoord.

 17. 4.4.g

 18. 4.4.h

 19. 4.4.i

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw De Groot heeft een aantal vragen gesteld over de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg 29 en de spreidingswet. Deze vragen worden beantwoord.

 20. 4.4.j

  Op grond van het reglement van orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Scholtens van de VVD heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de omzetting van veld 1 van ARC van natuurgras naar kunstgras.

 21. 4.4.k

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Verloop van FVD heeft vragen gesteld over het de stand van zaken t.a.v. de zonnepanelen Maximabrug. In de vastgestelde brief worden deze vragen beantwoord.

 22. 4.4.L

 23. 4.5

  Bijlagen

 24. 4.6
  Antwoordbrieven aan inwoners/organisaties
 25. 4.7
  Ontwerpantwoordbrieven
 26. 5

  De beleidsnota Vastgoed is een uitwerking van de, op 12 oktober 2023 door de Gemeenteraad vastgestelde, Vastgoedvisie en -strategie 2023-2032. 
  In deze beleidsnota zijn de beleidskaders uitgewerkt die van belang zijn voor het beheer en de exploitatie van onze vastgoedportefeuille. 
  Het gaat om de kaders voor o.a. verhuur, huurprijsbepaling, investeringen in verduurzaming en toegankelijkheid, onderhoud en instandhouding, herbestemmen, verkoop en leegstandsbeheer. Deze beleidsnota vervangt de Kadernota Vastgoed uit 2015.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), SP (2), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem
  1. de beleidsnota Vastgoed 2024-2027 vast te stellen;
  2. met het vaststellen van deze beleidsnota de Kadernota Vastgoed 2015 (d.d. 3 december 2014) te laten vervallen.

  00:46:18 - 00:46:51 - Filine Verloop
  00:46:51 - 00:47:21 - Liesbeth Spies
 27. 6

  Vorig jaar zijn we begonnen met de voorbereiding van de gebiedscyclus in de dorpen en wijken, zoals gepland in de begroting van 2023. De gebiedscyclus is een onderdeel van de ontwikkeling van gebiedsgericht werken (GGW). Het doel is om voor de 7 dorpen en 4 wijken een gebiedsagenda voor de leefomgeving vast te stellen. We willen deze opzet van de gebiedscyclus met gebiedsagenda's behouden tot 2027. Jaarlijks wordt in overleg met inwoners bepaald hoe en met wie we de uitvoering van de (nieuw) gekozen onderwerpen aanpakken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), SP (2), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit de gebiedsagenda’s voor de dorpen en wijken in de gemeente Alphen aan den Rijn unaniem vast te stellen.

  00:46:57 - 00:47:21 - Liesbeth Spies
  00:47:21 - 00:49:02 - Erik van Zuylen
  00:49:02 - 00:51:59 - Gert-Jan Schotanus
  00:51:59 - 00:52:18 - Erik van Zuylen
  00:52:18 - 00:52:30 - Liesbeth Spies
  00:52:30 - 00:53:33 - Clemens Boere
  00:53:33 - 00:54:20 - Kirsti van Dam
  00:54:20 - 00:54:30 - Vanessa Scholtens
  00:54:30 - 00:55:00 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:55:00 - 00:55:23 - Hans van Kuijk
  00:55:23 - 00:55:57 - Peter Versteeg
  00:55:57 - 00:56:22 - Nico de Jong
  00:56:22 - 00:57:16 - Ank de Groot-Slagter
  00:57:16 - 00:57:50 - Rebecca Sterk
  00:57:50 - 00:58:21 - Filine Verloop
  00:58:21 - 00:58:44 - Dhr. van Kampen
  00:58:44 - 01:00:00 - Gert-Jan Schotanus
  01:00:00 - 01:00:08 - Liesbeth Spies
  01:06:08 - 01:06:30 - Liesbeth Spies
  01:06:30 - 01:07:15 - Erik van Zuylen
  01:07:15 - 01:08:12 - Gert-Jan Schotanus
  01:08:12 - 01:08:31 - Liesbeth Spies
  01:08:31 - 01:09:34 - Clemens Boere
 28. 7

  Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een verkeersbesluit te nemen tot het aanwijzen van een gedeelte van de Ziendeweg te Zwammerdam tot bromfiets-/fietspad. Eerder is een proef gedaan waarbij dit gedeelte is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het college is enthousiast over de uitkomsten van deze proef en ziet veel aanknopingspunten dit om te zetten tot een definitief besluit. Het college heeft een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit. De zienswijzen geven geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen. De ingediene zienswijzen hebben er toe geleid dat het ontwerp-verkeersbesluit en de notitie belangenafweging Ziendeweg zijn aangevuld. Het college heeft nog een aanvullend onderzoek laten verrichten. De uitkomsten van dit onderzoek geven ook geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen. De raad wordt gevraagd om wel/geen wensen en bedenkingen te uiten.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), SGP (1), SP (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), RijnGouweLokaal (1)

  Besluit

  De raad besluit de voorgestelde wensen, op het ontwerp verkeersbesluit en de daarbij behorende notitie belangenafweging Ziendeweg, aan het college mee te geven (met 2 stemmen tegen (van FvD en RGL)

  01:08:57 - 01:09:34 - Clemens Boere
  01:09:34 - 01:11:03 - Ank de Groot-Slagter
  01:11:03 - 01:12:52 - Peter Versteeg
  01:12:52 - 01:13:10 - Mvr. Groep
  01:13:10 - 01:16:59 - Relus Breeuwsma
  01:16:59 - 01:19:03 - Peter Versteeg
  01:19:03 - 01:20:11 - Gé Kapteijn
  01:20:11 - 01:20:54 - Michel du Chatinier
  01:20:54 - 01:21:52 - Maurice Piette
  01:21:52 - 01:22:13 - Nico de Jong
  01:22:13 - 01:23:00 - Filine Verloop
  01:23:00 - 01:23:22 - Clemens Boere
  01:23:22 - 01:23:54 - Hans van Kuijk
  01:23:54 - 01:24:22 - Floris Out
  01:24:22 - 01:24:35 - Rebecca Sterk
  01:24:35 - 01:25:11 - Pieter Jan Morssink
  01:25:11 - 01:25:45 - Ank de Groot-Slagter
  01:25:45 - 01:26:07 - Filine Verloop
  01:26:07 - 01:26:46 - Liesbeth Spies
 29. 8

  Op 1 juli 2022 is een aantal wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) noodzakelijk.
  De wijzigingen in de wet hebben als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), SP (2), VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  1. de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met de voorgestelde 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de ODMH;
  2. na instemming door de gemeenteraad de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODMH door uw college vast te stellen

  Besluit

  De raad besluit unaniem in te stemmen met de voorgestelde 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de ODMH.

  01:26:21 - 01:26:46 - Liesbeth Spies
 30. 9

  Dit besluitformulier ziet op het verzoek aan de raad voor het vaststellen van de Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2024, hetgeen een technische aanpassing is van de Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2023. Op deze wijze kan wederom subsidie worden toegekend aan publieksprojecten die zien op de beleving van erfgoed.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), SP (2), VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen;
  1. De Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen;
  2. De Subsidieverordening zoals bedoeld in beslispunt 1 met terugwerkende kracht op 1
  januari 2024 in werking te laten treden.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen;
  2. De Subsidieverordening zoals bedoeld in beslispunt 1 met terugwerkende kracht op 1 januari 2024 in werking te laten treden.

  01:26:39 - 01:26:46 - Liesbeth Spies
  01:26:46 - 01:27:41 - Petra Hoogenes-van Noort
  01:27:41 - 01:28:18 - René Driesen
  01:28:18 - 01:28:38 - Liesbeth Spies
 31. 10

  01:28:22 - 01:28:38 - Liesbeth Spies
  01:28:38 - 01:30:13 - Helma van der Louw-Vergeer
  01:30:13 - 01:31:35 - Gert van den Ham
  01:31:35 - 01:32:02 - Liesbeth Spies
  01:32:02 - 01:33:45 - Max van Lent
  01:33:45 - 01:37:42 - Anouk Noordermeer-Krommendam
  01:37:42 - 01:38:30 - Max van Lent
  01:38:30 - 01:39:15 - Anouk Noordermeer-Krommendam
  01:39:15 - 01:40:12 - Peter Versteeg
  01:40:12 - 01:41:30 - Cheryl Oosterman-Neuhuijs
  01:41:30 - 01:42:10 - Hans van Kuijk
  01:42:10 - 01:42:46 - Maurits de Vries
  01:42:46 - 01:43:06 - Vanessa Scholtens
  01:43:06 - 01:43:26 - Nico de Jong
  01:43:26 - 01:44:09 - Mvr. Groep
  01:44:09 - 01:45:29 - Ank de Groot-Slagter
  01:45:29 - 01:46:12 - Rebecca Sterk
  01:46:12 - 01:46:53 - Gert-Jan Schotanus
  01:46:53 - 01:47:14 - Michel du Chatinier
  01:47:14 - 01:47:23 - Robert Jan Blom
  01:47:23 - 01:51:30 - Anouk Noordermeer-Krommendam
  01:51:30 - 01:51:47 - Peter Versteeg
  01:51:47 - 01:52:07 - Anouk Noordermeer-Krommendam
  01:52:07 - 01:52:22 - Michel du Chatinier
  01:52:22 - 01:54:29 - Anouk Noordermeer-Krommendam
  01:54:29 - 01:55:26 - Liesbeth Spies
  01:55:26 - 01:56:24 - Dhr. van Kampen
  01:56:24 - 02:00:07 - Gerard van As
  02:00:07 - 02:01:08 - Evon Zevenbergen
  02:01:08 - 02:04:06 - Dhr. van Kampen
  02:04:06 - 02:05:11 - Winfried Ponsioen
  02:05:11 - 02:06:28 - Ernst Jan Straver
  02:06:28 - 02:07:20 - Michel du Chatinier
  02:07:20 - 02:08:06 - José Huls
  02:08:06 - 02:08:43 - Pieter Jan Morssink
  02:08:43 - 02:09:47 - Evon Zevenbergen
  02:09:47 - 02:10:30 - Maurice Piette
  02:10:30 - 02:10:59 - Ank de Groot-Slagter
  02:10:59 - 02:11:17 - Peter Versteeg
  02:11:17 - 02:11:29 - Hans van Kuijk
  02:11:29 - 02:12:04 - Dhr. van Kampen
  02:12:04 - 02:14:59 - Liesbeth Spies
 32. 10.a

  het college neemt de motie over en komt met antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen en een reactie op de verschillende oproepen uit de motie.

  Besluit

  het college neemt de motie over en komt met antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen en een reactie op de verschillende oproepen uit de motie.

 33. 10.b

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  GroenLinks (6), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2)
  tegen
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), SGP (1), VVD (4)

  Besluit

  De motie wordt in stemming gebracht en verworpen met 12 stemmen voor (GL, PvdA, SP, RGL en ONS Alphen).

 34. 10.c

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  GroenLinks (6), RijnGouweLokaal (1), SP (2)
  tegen
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), SGP (1), VVD (4)

  Besluit

  De motie wordt in stemming gebracht en met 9 stemmen voor (GL, SP en RGL) verworpen.