Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 7 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Peter Versteeg
Toelichting

Het camerasysteem ondervindt een technische storing, hierdoor kan de uitzending haperen.


Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 28 februari 2024, de antwoorden komen op maandag 4 maart 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:08:27 - 00:08:38 - Peter Versteeg
  00:09:19 - 00:12:28 - Peter Versteeg
 2. 2

  00:12:09 - 00:12:28 - Peter Versteeg
 3. 2.a

  N.a.v. de collegebrief subsidievaststelling EDBA is op verzoek van FvD een verantwoordingsmoment gevraagd; De EDBA is uitgenodigd om een toelichting te geven.

  00:12:18 - 00:12:28 - Peter Versteeg
  00:12:28 - 00:12:47 - Filine Verloop
  00:12:47 - 00:12:51 - Peter Versteeg
  00:12:51 - 00:14:01 - Filine Verloop
  00:14:01 - 00:14:08 - Peter Versteeg
  00:14:08 - 00:14:32 - Gerard van As
  00:14:32 - 00:14:51 - Peter Versteeg
  00:14:51 - 00:17:12 - Inspreker
  00:17:12 - 00:17:17 - Peter Versteeg
  00:17:17 - 00:17:22 - Filine Verloop
  00:17:22 - 00:18:09 - Peter Versteeg
  00:18:09 - 00:20:22 - Gerard van As
  00:20:22 - 00:20:44 - Peter Versteeg
  00:20:44 - 00:42:40 - Inspreker
  00:42:40 - 00:43:03 - Peter Versteeg
  00:43:03 - 00:43:54 - Inspreker
  00:43:54 - 00:44:08 - Peter Versteeg
  00:44:08 - 00:44:59 - Filine Verloop
  00:44:59 - 00:45:04 - Peter Versteeg
  00:45:04 - 00:45:26 - Inspreker
  00:45:26 - 00:45:29 - Peter Versteeg
  00:45:29 - 00:46:02 - Filine Verloop
  00:46:02 - 00:46:06 - Peter Versteeg
  00:46:06 - 00:46:29 - Filine Verloop
  00:46:29 - 00:46:33 - Peter Versteeg
  00:46:33 - 00:48:58 - Inspreker
  00:48:58 - 00:49:14 - Peter Versteeg
  00:49:14 - 00:50:22 - Jan de Groot
  00:50:22 - 00:50:24 - Peter Versteeg
  00:50:24 - 00:51:13 - Inspreker
  00:51:13 - 00:51:25 - Peter Versteeg
  00:51:25 - 00:51:59 - Robert Jan Blom
  00:51:59 - 00:52:07 - Peter Versteeg
  00:52:07 - 00:52:28 - Filine Verloop
  00:52:28 - 00:52:34 - Peter Versteeg
  00:52:34 - 00:52:45 - Hans Goedegebuure
  00:52:45 - 00:52:48 - Peter Versteeg
  00:52:48 - 00:53:26 - Raadslid
  00:53:26 - 00:53:30 - Peter Versteeg
  00:53:30 - 00:54:15 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:54:15 - 00:54:18 - Peter Versteeg
  00:54:18 - 00:54:50 - Inspreker
  00:54:50 - 00:54:54 - Peter Versteeg
  00:54:54 - 00:55:40 - Bram Strookman
  00:55:41 - 00:55:44 - Peter Versteeg
  00:55:44 - 00:56:15 - Inspreker
  00:56:15 - 00:56:20 - Peter Versteeg
  00:56:20 - 00:56:28 - Raadslid
  00:56:28 - 00:56:33 - Peter Versteeg
  00:56:33 - 00:56:51 - Gé Kapteijn
  00:56:51 - 00:56:54 - Peter Versteeg
  00:56:54 - 00:58:33 - Peter Bakker
  00:58:33 - 00:58:39 - Peter Versteeg
  00:58:39 - 00:58:46 - Peter Bakker
  00:58:46 - 00:58:50 - Peter Versteeg
  00:58:50 - 00:59:36 - Inspreker
  00:59:36 - 00:59:39 - Peter Versteeg
  00:59:39 - 01:00:28 - Pim van Dam
  01:00:28 - 01:00:31 - Peter Versteeg
  01:00:31 - 01:00:53 - Inspreker
  01:00:53 - 01:00:55 - Peter Versteeg
  01:00:55 - 01:00:59 - Pim van Dam
  01:00:59 - 01:01:02 - Peter Versteeg
  01:01:02 - 01:01:35 - Inspreker
  01:01:35 - 01:01:39 - Peter Versteeg
  01:01:39 - 01:02:42 - Iris van de Kolk
  01:02:42 - 01:02:50 - Peter Versteeg
  01:02:50 - 01:03:31 - Iris van de Kolk
  01:03:31 - 01:03:52 - Peter Versteeg
  01:03:52 - 01:05:58 - Michel du Chatinier
  01:05:58 - 01:06:10 - Peter Versteeg
  01:06:10 - 01:06:53 - Inspreker
  01:06:53 - 01:06:56 - Peter Versteeg
  01:06:56 - 01:10:24 - Inspreker
  01:10:24 - 01:10:26 - Peter Versteeg
  01:10:27 - 01:10:34 - Raadslid
  01:10:34 - 01:10:39 - Peter Versteeg
  01:10:39 - 01:10:44 - Inspreker
  01:10:44 - 01:10:49 - Peter Versteeg
  01:10:49 - 01:14:26 - Gerard van As
  01:14:26 - 01:14:33 - Peter Versteeg
  01:14:33 - 01:16:08 - Gerard van As
  01:16:08 - 01:16:22 - Peter Versteeg
  01:16:22 - 01:17:13 - Jan de Groot
  01:17:13 - 01:17:33 - Peter Versteeg
  01:17:33 - 01:17:36 - Gerard van As
  01:17:36 - 01:17:55 - Peter Versteeg
  01:22:25 - 01:24:19 - Peter Versteeg
 4. 3

  De beleidsnota Vastgoed is een uitwerking van de, op 12 oktober 2023 door de Gemeenteraad vastgestelde, Vastgoedvisie en -strategie 2023-2032. 
  In deze beleidsnota zijn de beleidskaders uitgewerkt die van belang zijn voor het beheer en de exploitatie van onze vastgoedportefeuille. 
  Het gaat om de kaders voor o.a. verhuur, huurprijsbepaling, investeringen in verduurzaming en toegankelijkheid, onderhoud en instandhouding, herbestemmen, verkoop en leegstandsbeheer. Deze beleidsnota vervangt de Kadernota Vastgoed uit 2015.

  Voorgesteld besluit

  1. de beleidsnota Vastgoed 2024-2027 vast te stellen; 
  2. met het vaststellen van deze beleidsnota de Kadernota Vastgoed 2015 (d.d. 3 december 2014) te laten vervallen.

  01:23:08 - 01:24:19 - Peter Versteeg
  01:24:19 - 01:25:30 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:25:30 - 01:25:41 - Peter Versteeg
  01:25:41 - 01:27:07 - Filine Verloop
  01:27:07 - 01:27:13 - Peter Versteeg
  01:27:13 - 01:28:48 - Michel du Chatinier
  01:28:48 - 01:28:55 - Peter Versteeg
  01:28:55 - 01:31:39 - Hans Goedegebuure
  01:31:39 - 01:31:43 - Peter Versteeg
  01:31:43 - 01:34:34 - Raadslid
  01:34:34 - 01:34:50 - Peter Versteeg
  01:34:50 - 01:37:43 - Iris van de Kolk
  01:37:43 - 01:37:50 - Peter Versteeg
  01:37:50 - 01:39:55 - Pim van Dam
  01:39:55 - 01:40:00 - Peter Versteeg
  01:40:00 - 01:42:13 - Jan de Groot
  01:42:13 - 01:42:18 - Peter Versteeg
  01:42:18 - 01:42:41 - Michel du Chatinier
  01:42:41 - 01:42:43 - Peter Versteeg
  01:42:43 - 01:43:48 - Jan de Groot
  01:43:48 - 01:43:52 - Peter Versteeg
  01:43:52 - 01:45:48 - Peter Bakker
  01:45:48 - 01:45:52 - Peter Versteeg
  01:45:52 - 01:46:15 - Raadslid
  01:46:15 - 01:46:19 - Peter Versteeg
  01:46:19 - 01:49:20 - Peter Bakker
  01:49:20 - 01:49:23 - Peter Versteeg
  01:49:23 - 01:50:04 - Jan de Groot
  01:50:04 - 01:50:07 - Peter Versteeg
  01:50:07 - 01:50:31 - Peter Bakker
  01:50:31 - 01:50:41 - Peter Versteeg
  01:50:41 - 01:50:50 - Michel du Chatinier
  01:50:50 - 01:51:03 - Peter Versteeg
  01:51:03 - 01:51:23 - Peter Bakker
  01:51:23 - 01:51:29 - Peter Versteeg
  01:51:29 - 01:53:51 - Winfried Ponsioen
  01:53:51 - 01:53:55 - Peter Versteeg
  01:53:55 - 01:54:58 - Gé Kapteijn
  01:54:58 - 01:55:02 - Peter Versteeg
  01:55:03 - 01:57:20 - Bram Strookman
  01:57:20 - 01:57:30 - Peter Versteeg
  01:57:30 - 02:02:17 - Gerard van As
  02:02:17 - 02:02:26 - Peter Versteeg
  02:02:26 - 02:04:24 - Wethouder
  02:04:24 - 02:04:26 - Peter Versteeg
  02:04:26 - 02:04:58 - Bram Strookman
  02:04:58 - 02:05:06 - Peter Versteeg
  02:05:06 - 02:07:44 - Gerard van As
  02:07:44 - 02:07:56 - Peter Versteeg
  02:07:56 - 02:10:11 - Inspreker
  02:10:11 - 02:10:15 - Peter Versteeg
  02:10:15 - 02:11:15 - Hans Goedegebuure
  02:11:15 - 02:11:17 - Peter Versteeg
  02:11:17 - 02:12:42 - Inspreker
  02:12:42 - 02:12:49 - Peter Versteeg
  02:12:49 - 02:13:10 - Winfried Ponsioen
  02:13:10 - 02:14:03 - Inspreker
  02:14:03 - 02:14:14 - Peter Versteeg
  02:14:14 - 02:14:49 - Jan de Groot
  02:14:49 - 02:15:20 - Inspreker
  02:15:20 - 02:15:22 - Peter Versteeg
  02:15:22 - 02:15:43 - Jan de Groot
  02:15:44 - 02:15:46 - Peter Versteeg
  02:15:46 - 02:15:57 - Wethouder
  02:15:57 - 02:16:01 - Peter Versteeg
  02:16:01 - 02:18:13 - Inspreker
  02:18:13 - 02:18:15 - Peter Versteeg
  02:18:15 - 02:18:24 - Raadslid
  02:18:24 - 02:18:27 - Peter Versteeg
  02:18:27 - 02:18:30 - Inspreker
  02:18:30 - 02:18:50 - Peter Versteeg
  02:18:50 - 02:21:23 - Mark Vermeulen
  02:21:23 - 02:22:48 - Inspreker
  02:22:48 - 02:22:54 - Peter Versteeg
  02:22:54 - 02:23:34 - Wethouder
  02:23:34 - 02:23:44 - Peter Versteeg
  02:23:44 - 02:23:55 - Peter Bakker
  02:23:55 - 02:24:34 - Inspreker
  02:24:34 - 02:24:41 - Peter Versteeg
  02:24:41 - 02:25:11 - Raadslid
  02:25:11 - 02:25:27 - Peter Versteeg
  02:25:27 - 02:25:48 - Bram Strookman
  02:25:48 - 02:26:10 - Inspreker
  02:26:10 - 02:26:18 - Peter Versteeg
  02:26:18 - 02:26:49 - Inspreker
  02:26:49 - 02:27:30 - Wethouder
  02:27:30 - 02:27:38 - Peter Versteeg
  02:27:38 - 02:28:01 - Filine Verloop
  02:28:01 - 02:28:44 - Inspreker
  02:28:44 - 02:28:53 - Peter Versteeg
  02:28:53 - 02:29:47 - Jan de Groot
  02:29:47 - 02:29:52 - Inspreker
  02:29:52 - 02:29:57 - Peter Versteeg
  02:29:57 - 02:30:15 - Jan de Groot
  02:30:15 - 02:30:51 - Inspreker
  02:30:51 - 02:31:11 - Peter Versteeg
  02:31:11 - 02:33:38 - Michel du Chatinier
  02:33:38 - 02:33:51 - Peter Versteeg
  02:33:51 - 02:34:13 - Wethouder
  02:34:13 - 02:34:15 - Peter Versteeg
  02:34:15 - 02:34:31 - Michel du Chatinier
  02:34:31 - 02:34:44 - Wethouder
  02:34:44 - 02:34:50 - Peter Versteeg
  02:34:50 - 02:34:55 - Wethouder
  02:34:55 - 02:35:09 - Peter Versteeg
  02:35:09 - 02:35:19 - Filine Verloop
  02:35:19 - 02:35:23 - Peter Versteeg
  02:35:23 - 02:35:50 - Iris van de Kolk
  02:35:50 - 02:35:53 - Peter Versteeg
  02:35:53 - 02:36:09 - Pim van Dam
  02:36:09 - 02:36:12 - Peter Versteeg
  02:36:12 - 02:36:50 - Peter Bakker
  02:36:50 - 02:36:54 - Peter Versteeg
  02:36:54 - 02:36:59 - Raadslid
  02:36:59 - 02:37:01 - Peter Versteeg
  02:37:01 - 02:37:12 - Bram Strookman
  02:37:12 - 02:37:15 - Peter Versteeg
  02:37:15 - 02:37:34 - Winfried Ponsioen
  02:37:34 - 02:37:37 - Peter Versteeg
  02:37:37 - 02:37:48 - Jan de Groot
  02:37:48 - 02:38:40 - Wethouder
  02:38:40 - 02:38:44 - Peter Versteeg
  02:38:44 - 02:38:55 - Winfried Ponsioen
  02:38:55 - 02:38:57 - Peter Versteeg
  02:38:57 - 02:39:18 - Wethouder
  02:39:18 - 02:39:25 - Peter Versteeg
  02:39:25 - 02:39:27 - Jan de Groot
  02:39:27 - 02:39:30 - Peter Versteeg
  02:39:30 - 02:40:10 - Raadslid
  02:40:10 - 02:40:18 - Peter Versteeg
  02:40:18 - 02:40:23 - Hans Goedegebuure
  02:40:23 - 02:40:25 - Peter Versteeg
  02:40:25 - 02:40:27 - Robert Jan Blom
  02:40:27 - 02:40:55 - Peter Versteeg