Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 11 april 2024

20:45 - 22:45
Locatie

Vergaderkamer III

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:


Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 3 april 2024, de antwoorden komen op maandag 8 april 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  20.45 uur: Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Mevrouw van de Louw heeft namens het CDA op 25 januari jl. een initiatiefvoorstel Toekomstvisie Centrum Boskoop ingediend. Middels bijgaande raadsbrief brengt het college haar wensen en bedenkingen in. Het college vraagt de raad deze informatie mee te nemen in haar overwegingen inzake het initiatiefvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college inzake het initiatiefvoorstel Toekomstvisie Centrum Boskoop.

 3. 3

  Inspreker namens St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop
  Inspreker: Bewoner


  De gemeenteraad heeft op 22 september 2022, na een aangenomen amendement, het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 gewijzigd vastgesteld, in die zin dat de vaststelling geen betrekking heeft op het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp.


  De eigenaren van het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp hebben beroep tegen het besluit ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
  State heeft het beroep op 13 december 2023 gegrond verklaard en de gemeenteraad opgedragen om een nieuw besluit te nemen.


  Met inachtneming van de voornoemde uitspraak heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp alsnog in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 te bestemmen.