Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ank de Groot
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 24 januari 2024, de antwoorden komen op maandag 29 januari 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:29 - 00:06:29 - Ank de Groot-Slagter
 2. 2

  00:06:29 - 00:09:51 - Inspreker
  00:09:52 - 00:10:01 - Ank de Groot-Slagter
  00:10:01 - 00:11:04 - Jos van Dam
  00:11:04 - 00:11:45 - Inspreker
  00:11:45 - 00:12:00 - Jos van Dam
  00:12:00 - 00:12:27 - Inspreker
  00:12:28 - 00:12:32 - Ank de Groot-Slagter
  00:12:32 - 00:13:24 - Peter Bakker
  00:13:24 - 00:14:30 - Inspreker
  00:14:32 - 00:14:55 - Peter Bakker
  00:14:55 - 00:14:57 - Ank de Groot-Slagter
  00:14:57 - 00:15:21 - Erik van Zuylen
  00:15:21 - 00:16:02 - Inspreker
  00:16:03 - 00:16:07 - Ank de Groot-Slagter
  00:16:07 - 00:16:43 - Ronald van de Stouwe
  00:16:43 - 00:17:47 - Inspreker
  00:17:48 - 00:17:51 - Ank de Groot-Slagter
  00:17:51 - 00:18:35 - Joey Mansveld
  00:18:35 - 00:19:21 - Inspreker
  00:19:22 - 00:19:40 - Ank de Groot-Slagter
 3. 3

  Inspreker namens Stichting Molenviergang Aarlanderveen


  De huidige molenbeschermingsregels in de bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen van Alphen aan den Rijn zijn niet meer actueel. Dat betekent dat de molens -ingeval van bouwplannen in de nabijheid van de molens- niet afdoende beschermd kunnen worden en er onomkeerbare en ongewenste situaties kunnen ontstaan. Bescherming van de molens ziet enerzijds op waarborging van vrije windvang en anderzijds op het zicht op de molen. Het doel van deze herziening is om de molenbeschermingsregels weer in lijn te brengen met hetgeen is beschreven in de provinciale omgevingsverordening, zodat de molens weer op een juiste wijze zijn beschermd. In het kader van artikel 3.1.1 Bro is advies gevraagd aan adviseurs. Alle molenstichtingen/ beheerders zijn schriftelijk geïnformeerd. Door diverse molenstichtingen zijn inspraakreacties ingediend. De opmerkingen van de adviseurs zijn verwerkt in de beheersverordening en het bestemmingsplan. Het college heeft besloten op 10 oktober 2023 om de ontwerpbeheersverordening en het ontwerpbestemmingsplan Molenbiotopen 2023, vast te stellen. Over het vast te stellen beheersverordening Molenbiotopen 2023 heeft separate besluitvorming plaatsgevonden. Op 14 december 2023 is de beheersverordening Molenbiotopen vastgesteld. Dit voorstel ziet toe op het vaststellen van het bestemmingsplan Molenbiotopen 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. De indiener van de zienswijze, zoals vermeld in het ‘Overzicht indiener zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenbiotopen 2023’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2. de ingediende zienswijze te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenbiotopen 2023 ’ (bijlage II);
  3. het bestemmingsplan Molenbiotopen 2023, met identificatienummerNL.IMRO.0484.BPmolenbiotopen-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond  o_NL.IMRO.0484.BPmolenbiotopen-VA01.dxf, d.d.26 januari 2023.

  00:19:40 - 00:22:01 - Peter Bakker
  00:22:01 - 00:22:07 - Ank de Groot-Slagter
  00:22:07 - 00:23:07 - Jos van Dam
  00:23:07 - 00:23:13 - Ank de Groot-Slagter
  00:23:13 - 00:25:53 - Hans van Kuijk
  00:25:53 - 00:26:02 - Ank de Groot-Slagter
  00:26:02 - 00:27:25 - M. Piette
  00:27:25 - 00:27:28 - Ank de Groot-Slagter
  00:27:28 - 00:27:35 - Hans van Kuijk
  00:27:35 - 00:28:35 - M. Piette
  00:28:35 - 00:28:38 - Ank de Groot-Slagter
  00:28:38 - 00:29:10 - Peter Versteeg
  00:29:10 - 00:29:12 - Ank de Groot-Slagter
  00:29:12 - 00:29:37 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:29:37 - 00:29:40 - Ank de Groot-Slagter
  00:29:40 - 00:30:02 - Erik van Zuylen
  00:30:02 - 00:30:05 - Ank de Groot-Slagter
  00:30:05 - 00:31:20 - Ronald van de Stouwe
  00:31:20 - 00:31:25 - Ank de Groot-Slagter
  00:31:40 - 00:31:44 - Ank de Groot-Slagter
  00:31:44 - 00:32:18 - Joey Mansveld
  00:32:18 - 00:32:24 - Ank de Groot-Slagter
  00:32:24 - 00:34:44 - Gerard van As
  00:34:44 - 00:37:08 - Adviseur
  00:37:10 - 00:37:29 - M. Piette
  00:37:29 - 00:37:46 - Adviseur
  00:37:51 - 00:38:01 - Ank de Groot-Slagter
  00:38:01 - 00:39:39 - Peter Bakker
  00:39:39 - 00:39:44 - Ank de Groot-Slagter
  00:39:44 - 00:40:31 - Hans van Kuijk
  00:40:31 - 00:40:41 - Ank de Groot-Slagter
  00:40:41 - 00:40:55 - M. Piette
  00:40:55 - 00:41:35 - Ank de Groot-Slagter
  00:41:35 - 00:41:43 - Gerard van As
  00:41:43 - 00:41:54 - Ank de Groot-Slagter
  00:41:54 - 00:42:24 - Jos van Dam
  00:42:24 - 00:42:47 - Ank de Groot-Slagter
  00:42:47 - 00:43:13 - Joey Mansveld
  00:43:13 - 00:43:31 - Adviseur
  00:43:31 - 00:43:38 - Joey Mansveld
  00:43:38 - 00:44:09 - Adviseur
  00:44:10 - 00:44:15 - Ank de Groot-Slagter
  00:44:15 - 00:44:32 - Ronald van de Stouwe
  00:44:32 - 00:44:38 - Adviseur
  00:44:38 - 00:44:59 - Ank de Groot-Slagter
 4. 4

  00:44:59 - 00:45:07 - Ank de Groot-Slagter
  00:45:08 - 00:45:56 - Jos van Dam
  00:45:56 - 00:46:02 - Ank de Groot-Slagter
  00:46:03 - 00:47:52 - Gerard van As
  00:47:52 - 00:48:05 - Jos van Dam
  00:48:05 - 00:48:21 - Ank de Groot-Slagter