Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

woensdag 19 juni 2024

20:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
P.T.F. Langerak
Toelichting

Hoorzitting tijdelijke opvang Genielaan (AZC Hoorn-West)


Aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn is het COA voornemens een tijdelijke opvang te realiseren voor ca. 400 bewoners.
De opvang is tijdelijk voor een periode van vijf jaar. Tot het complex behoort ook kantoor- en werkruimte, sportvelden, een buitenspeelplaats en (fiets-) parkeerplekken.


Informatie voor Inwoners en Organisaties:
Inspreken
Omdat dit een aanvraag is waarover de raad een advies uitbrengt aan het college, heeft de raad besloten om deze vergunningaanvraag eerst in een raadscommissie te behandelen. Om zoveel mogelijk recht te doen aan alle insprekers wordt er een week voorafgaand aan deze commissiebehandeling een hoorzitting georganiseerd. Tijdens deze hoorzitting heeft u max. 3 minuten de tijd om in te spreken. Raads- en commissieleden zullen op deze manier in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn van de argumenten van zowel voor- als tegenstanders.


Aanmelden
U kunt zich tot maandag 17 juni 12:00 uur aanmelden voor deze hoorzitting door een email te sturen naar griffie@alphenaandenrijn.nl.

Agendapunten

  1. Hoorzitting tijdelijke opvang Genielaan (AZC Hoorn-West)