Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 4 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ank de Groot
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 27 maart 2024, de antwoorden komen op maandag 1 april 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:00 - 00:02:40 - Inspreker 1
 2. 2
  [Vervalt door geen onderwerpen] Spreekrecht over aan de raad gerichte brieven, mededelingen college en gemeenschappelijke regelingen en kort bespreken collegebesluiten
 3. 3

  Inspreker namens Stuurgroep Gezond Stadshart


  De Gezondste en Groenste Binnenstad van het Groene Hart in 2035! Dat is de ambitie voor de komende jaren voor het Stadshart Alphen aan den Rijn en de omgeving. Veranderend consumentengedrag en diverse maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie, en gezondheid hebben ervoor gezorgd dat het opgavenpakket in het gebied uitdagender en complexer is geworden. Denk bijvoorbeeld aan het compacter maken (transformatie), leefbaarheid, vitaliteit, inclusie, leegstandsbestrijding, vergroening, verduurzaming van vastgoed en de openbare ruimte. Het Stadshart en haar omgeving heeft een grote en brede potentie, die we optimaal willen benutten en waarin wij de diverse opgaven op korte termijn bij de kop willen pakken voor de komende jaren. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dan ook met externe partners de handen ineengeslagen voor het opzetten van een programma met een integrale visie, de Programmavisie Gezond Stadshart 2035. Hiervoor is een breed programmagebied bepaald, lopend van Stationsgebied en Euromarkt t/m het Stadshart en een verbinding van de Kromme Aar met de Zegerplas. Gezamenlijk is gedroomd en gedurfd om ruim en groots te denken en diverse thema’s met elkaar te verbinden die tot heden los van elkaar werden ontwikkeld en uitgedacht. Er wordt ingezet op vier pijlers: Sociaal-Maatschappelijk Gezond, Klimaat Gezond, Vastgoed Gezond en Economisch Gezond. In de Programmavisie Gezond Stadshart 2035 is uitgewerkt wat de gemeente samen met de externe partners binnen deze pijlers wil bereiken en op wil inzetten om in 2035 de ambitie van gezondste en groenste binnenstad van het Groene Hart te realiseren.

  Voorgesteld besluit

  De programmavisie Gezond Stadshart vast te stellen

  00:00:01 - 00:02:40 - Inspreker 1
  00:02:40 - 00:02:58 - Ank de Groot-Slagter
  00:02:58 - 00:05:48 - Hans Goedegebuure
  00:05:48 - 00:08:55 - Winfried Ponsioen
  00:08:55 - 00:10:09 - Erik van Kampen
  00:10:09 - 00:14:33 - Evon Zevenbergen
  00:14:33 - 00:17:50 - José Huls
  00:17:50 - 00:20:27 - Koen Verwoerd
  00:20:27 - 00:23:38 - Peter Bakker
  00:23:38 - 00:27:20 - Jeroen Matthijssen
  00:27:20 - 00:31:11 - Michel du Chatinier
  00:31:11 - 00:36:24 - Filine Verloop
  00:36:24 - 00:40:58 - Jan de Groot
  00:40:58 - 00:42:25 - Peter Versteeg
  00:42:25 - 00:42:38 - Ank de Groot-Slagter
  00:42:38 - 00:43:29 - Nico de Jong
  00:43:29 - 00:43:40 - Ank de Groot-Slagter
  00:43:40 - 00:54:05 - Gerard van As
  00:54:05 - 00:54:54 - Michel du Chatinier
  00:54:54 - 00:57:00 - Gerard van As
  00:57:00 - 00:57:18 - Michel du Chatinier
  00:57:18 - 00:59:45 - Gerard van As
  00:59:45 - 01:00:20 - Filine Verloop
  01:00:20 - 01:00:35 - Gerard van As
  01:00:35 - 01:01:50 - Gert Jan Schotanus
  01:01:50 - 01:03:42 - Gerard van As
  01:03:42 - 01:03:56 - Evon Zevenbergen
  01:03:56 - 01:05:42 - Gerard van As
  01:05:42 - 01:09:44 - Dhr. Rosmalen
  01:09:44 - 01:10:23 - Winfried Ponsioen
  01:10:23 - 01:10:45 - Michel du Chatinier
  01:10:45 - 01:13:43 - Dhr. Rosmalen
  01:13:43 - 01:14:35 - Peter Versteeg
  01:14:35 - 01:15:43 - Gerard van As
  01:15:43 - 01:16:25 - Jeroen Matthijssen
  01:16:25 - 01:18:28 - Dhr. Rosmalen
  01:18:28 - 01:19:35 - Jan de Groot
  01:19:35 - 01:20:20 - Gerard van As
  01:20:20 - 01:21:55 - Dhr. Rosmalen
  01:21:55 - 01:23:21 - Gerard van As
  01:23:21 - 01:24:52 - Evon Zevenbergen
  01:24:52 - 01:25:13 - Nico de Jong
  01:25:13 - 01:27:18 - Gert Jan Schotanus
  01:27:18 - 01:27:42 - Gerard van As
  01:27:42 - 01:28:14 - Gert Jan Schotanus
  01:28:14 - 01:28:40 - Ank de Groot-Slagter
  01:28:40 - 01:29:30 - Michel du Chatinier
  01:29:30 - 01:32:04 - Ank de Groot-Slagter
  01:41:09 - 01:42:20 - Ank de Groot-Slagter
 4. 4

  Inspreker namens het Molenberaad
  Inspreker namens Bereikbaar Boskoop Alliantie


  Het studieprogramma Beter Bereikbaar Gouwe is afgerond. Op 30 mei 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de afronding van het programma. Het programma is destijds gestart om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in het gebied tussen Gouda en Alphen aan den Rijn kan worden versterkt. De diverse onderzoeken hebben geleid tot de volgende resultaten:
  - Start van een verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op en nabij het knooppunt N11/A12 (Bodegravenboog) voor de korte, middellange en lange termijn, in samenwerking met het ministerie van I&W (2024)
  - De voorbereiding en aanleg van twee doorfietsroutes om de kernen Alphen-Gouda en Bodegraven-Gouda met elkaar te verbinden
  - Verbetermaatregelen op de Gouwe (al gerealiseerd)
  - Onderzoeken naar een tweede oeververbinding en een onderdoorgang bij Hazerswoude-Dorp
  Deze resultaten zijn aanvullend op de reeds in voorbereiding zijnde maatregelen: de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen bij Hazerswoude Dorp, afkomstig uit de eerdere besluitvorming over de N207 Zuid. De opgeleverde onderzoeken naar de tweede oeververbinding leiden nu niet tot een vervolg. Er is onvoldoende draagvlak en ze leveren te weinig effect op in relatie tot de kosten.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de afronding van de gezamenlijke studie in regionaal verband 
  2. In te stemmen met nader onderzoek naar het verbeteren van de aansluiting A12 – N11 met als doel het verkrijgen van ontwerpoplossingen voor de ontbrekende aansluiting 
  3. Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten.

  01:41:25 - 01:42:20 - Ank de Groot-Slagter
  01:42:20 - 01:52:21 - Inspreker 2
  01:52:21 - 01:53:03 - Helma van der Louw-Vergeer
  01:53:03 - 01:54:00 - Inspreker 2
  01:54:00 - 01:54:22 - Nico de Jong
  01:54:22 - 01:55:55 - Inspreker 2
  01:55:55 - 02:06:25 - Inspreker 3
  02:06:25 - 02:09:10 - Gé Kapteijn
  02:09:10 - 02:09:43 - Dhr. Piette
  02:09:43 - 02:11:43 - Gé Kapteijn
  02:11:43 - 02:13:55 - Dhr. Piette
  02:13:55 - 02:14:52 - Clemens Boere
  02:14:52 - 02:17:16 - Dhr. Piette
  02:17:16 - 02:18:26 - Jan de Groot
  02:18:26 - 02:21:42 - Dhr. Piette
  02:21:42 - 02:26:32 - Clemens Boere
  02:26:32 - 02:26:52 - Helma van der Louw-Vergeer
  02:26:52 - 02:27:28 - Clemens Boere
  02:27:28 - 02:28:00 - Jan de Groot
  02:28:00 - 02:30:10 - Clemens Boere
  02:30:10 - 02:30:30 - Gé Kapteijn
  02:30:30 - 02:31:07 - Clemens Boere
  02:31:07 - 02:31:26 - Dhr. Piette
  02:31:26 - 02:34:08 - Clemens Boere
  02:34:08 - 02:35:04 - Peter Versteeg
  02:35:04 - 02:35:51 - Clemens Boere
  02:35:51 - 02:41:46 - Helma van der Louw-Vergeer
  02:41:46 - 02:46:06 - Pieter Jan Morssink
  02:46:06 - 02:50:28 - Peter Versteeg
  02:50:28 - 02:54:49 - Peter Bakker
  02:54:49 - 02:59:52 - Jan de Groot
  02:59:52 - 03:01:37 - Erik van Kampen
  03:01:37 - 03:05:18 - Michel du Chatinier
  03:05:18 - 03:06:06 - Filine Verloop
  03:06:06 - 03:08:56 - Nico de Jong
  03:08:56 - 03:11:02 - Hans Goedegebuure
  03:11:02 - 03:25:54 - Relus Breeuwsma
  03:25:54 - 03:26:40 - Helma van der Louw-Vergeer
  03:26:40 - 03:27:04 - Relus Breeuwsma
  03:27:04 - 03:28:00 - Nico de Jong
  03:28:00 - 03:31:50 - Relus Breeuwsma
  03:31:50 - 03:32:25 - Ank de Groot-Slagter