Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 27 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 19 juni 2024, de antwoorden komen op maandag 24 juni 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:57 - 00:06:47 - Ernst Jan Straver
 2. 2

  00:06:24 - 00:06:47 - Ernst Jan Straver
  00:06:47 - 00:09:15 - Inspreker 1
  00:09:15 - 00:09:21 - Ernst Jan Straver
  00:09:21 - 00:09:36 - Hans Goedegebuure
  00:09:36 - 00:09:42 - Inspreker 1
  00:09:42 - 00:09:45 - Hans Goedegebuure
  00:09:45 - 00:09:53 - Inspreker 1
  00:09:53 - 00:09:59 - Ernst Jan Straver
  00:09:59 - 00:10:07 - Filine Verloop
  00:10:07 - 00:10:32 - Inspreker 1
  00:10:32 - 00:10:33 - Ernst Jan Straver
  00:10:33 - 00:10:34 - Filine Verloop
  00:10:34 - 00:10:42 - Ernst Jan Straver
  00:10:53 - 00:13:43 - Inspreker 2
  00:13:43 - 00:13:57 - Ernst Jan Straver
  00:14:08 - 00:17:05 - Inspreker 3
  00:17:05 - 00:17:12 - Ernst Jan Straver
  00:17:12 - 00:17:24 - Filine Verloop
  00:17:24 - 00:17:48 - Inspreker 3
  00:17:48 - 00:17:51 - Ernst Jan Straver
  00:17:51 - 00:19:29 - Michel du Chatinier
  00:19:29 - 00:19:35 - Ernst Jan Straver
  00:19:35 - 00:21:04 - Inspreker 3
  00:21:04 - 00:21:06 - Ernst Jan Straver
  00:21:06 - 00:21:23 - Michel du Chatinier
  00:21:23 - 00:21:30 - Inspreker 3
  00:21:30 - 00:21:45 - Ernst Jan Straver
  00:21:45 - 00:24:54 - Inspreker 4
  00:24:54 - 00:25:00 - Ernst Jan Straver
  00:25:00 - 00:25:21 - Peter Bakker
  00:25:21 - 00:25:22 - Inspreker 4
  00:25:22 - 00:25:24 - Peter Bakker
  00:25:24 - 00:25:46 - Inspreker 4
  00:25:46 - 00:26:17 - Peter Bakker
  00:26:17 - 00:26:28 - Inspreker 4
  00:26:28 - 00:26:30 - Ernst Jan Straver
  00:26:30 - 00:26:44 - Peter Bakker
  00:26:44 - 00:26:50 - Inspreker 4
  00:26:50 - 00:26:51 - Ernst Jan Straver
  00:26:51 - 00:27:29 - Clemens Boere
  00:27:29 - 00:28:45 - Inspreker 4
  00:28:45 - 00:28:48 - Ernst Jan Straver
  00:28:48 - 00:29:22 - Erik van Zuylen
  00:29:22 - 00:29:29 - Inspreker 4
  00:29:29 - 00:30:02 - Ernst Jan Straver
  00:30:02 - 00:30:26 - John van de Kolk
  00:30:26 - 00:30:48 - Inspreker 4
  00:30:48 - 00:31:15 - Ernst Jan Straver
 3. 3

  4 insprekers


  Winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is dringend aan vernieuwing toe en vormt feitelijk het sluitstuk voor de stedelijke vernieuwing aan de Lage Zijde in het centrumgebied. Het plan voor de vernieuwing bestaat uit het aanpassen en moderniseren van het winkelcentrum, de bouw van een extra parkeergarage en het toevoegen van 310 woningen. De woningen zijn voorzien boven de randen het winkelcentrum en in twee torens centraal op het winkelcentrum.
  Na een jarenlange voorbereiding heeft initiatiefnemer medio november 2023 in het kader van die coördinatieregeling de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen formeel ingediend bij de gemeente. Gelijktijdig daarmee is ook de herziening van het bestemmingsplan ingediend. Beiden zijn nodig om het plan te kunnen realiseren.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Hierover zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad moet nu beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het college besluit over de omgevingsvergunning.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De indieners van de zienswijzen ontvankelijk te verklaren zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage II);
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4. Het bestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Awcdeaarhof-VA01’, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd zijn.

  00:31:07 - 00:31:15 - Ernst Jan Straver
  00:31:15 - 00:37:03 - Ank de Groot-Slagter
  00:37:03 - 00:37:05 - Ernst Jan Straver
  00:37:05 - 00:37:06 - Clemens Boere
  00:37:06 - 00:38:40 - Ank de Groot-Slagter
  00:38:40 - 00:38:42 - Ernst Jan Straver
  00:38:42 - 00:38:55 - Clemens Boere
  00:38:55 - 00:39:32 - Ank de Groot-Slagter
  00:39:32 - 00:39:42 - Ernst Jan Straver
  00:39:42 - 00:40:20 - Winfried Ponsioen
  00:40:20 - 00:40:25 - Ernst Jan Straver
  00:40:25 - 00:44:05 - Jos van Dam
  00:44:05 - 00:44:09 - Ernst Jan Straver
  00:44:09 - 00:47:50 - Peter Bakker
  00:47:50 - 00:47:53 - Ernst Jan Straver
  00:47:53 - 00:48:45 - Hans Goedegebuure
  00:48:45 - 00:48:46 - Ernst Jan Straver
  00:48:46 - 00:48:58 - Peter Bakker
  00:48:58 - 00:49:04 - Ernst Jan Straver
  00:49:04 - 00:50:36 - Hans Goedegebuure
  00:50:36 - 00:50:39 - Ernst Jan Straver
  00:50:39 - 00:52:22 - Michel du Chatinier
  00:52:22 - 00:52:26 - Ernst Jan Straver
  00:52:26 - 00:52:42 - Hans Goedegebuure
  00:52:42 - 00:53:14 - Michel du Chatinier
  00:53:14 - 00:53:40 - Jos van Dam
  00:53:40 - 00:53:48 - Ernst Jan Straver
  00:53:48 - 00:54:40 - Michel du Chatinier
  00:54:40 - 00:54:45 - Ernst Jan Straver
  00:54:45 - 00:56:27 - Clemens Boere
  00:56:27 - 00:56:30 - Ernst Jan Straver
  00:56:30 - 00:58:59 - Erik van Zuylen
  00:58:59 - 00:59:41 - Ernst Jan Straver
  00:59:41 - 01:00:15 - Filine Verloop
  01:00:15 - 01:00:22 - Ernst Jan Straver
  01:00:22 - 01:01:12 - Nico de Jong
  01:01:12 - 01:01:22 - Ernst Jan Straver
  01:01:22 - 01:03:39 - Jeroen Matthijssen
  01:03:39 - 01:03:45 - Ernst Jan Straver
  01:03:45 - 01:07:25 - John van de Kolk
  01:07:25 - 01:07:32 - Ernst Jan Straver
  01:07:32 - 01:10:02 - Gerard van As
  01:10:02 - 01:10:07 - Ernst Jan Straver
  01:10:07 - 01:10:47 - John van de Kolk
  01:10:47 - 01:10:53 - Ernst Jan Straver
  01:10:53 - 01:18:20 - Gerard van As
  01:18:20 - 01:18:28 - Ernst Jan Straver
  01:18:28 - 01:21:57 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:21:57 - 01:21:58 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:21:58 - 01:22:00 - Ernst Jan Straver
  01:22:00 - 01:23:27 - Ambtelijke ondersteuning 2
  01:23:27 - 01:23:54 - Ernst Jan Straver
  01:23:54 - 01:24:18 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:24:18 - 01:24:25 - Ernst Jan Straver
  01:24:25 - 01:25:02 - Ank de Groot-Slagter
  01:25:02 - 01:25:08 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:25:08 - 01:25:16 - Ank de Groot-Slagter
  01:25:16 - 01:25:42 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:25:42 - 01:25:44 - Ank de Groot-Slagter
  01:25:44 - 01:26:30 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:26:30 - 01:26:40 - Ernst Jan Straver
  01:26:40 - 01:26:59 - Erik van Zuylen
  01:26:59 - 01:27:32 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:27:32 - 01:27:38 - Ernst Jan Straver
  01:27:38 - 01:29:41 - Ank de Groot-Slagter
  01:29:41 - 01:30:23 - Ernst Jan Straver
  01:30:23 - 01:33:03 - Gerard van As
  01:33:03 - 01:33:26 - Ernst Jan Straver
  01:40:19 - 01:40:53 - Rosé Harkes
 4. 4

  In maart 2024 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Vastgoed 2024 -2027 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Vastgoed is een startnotitie m.b.t. de uitwerking van het in de beleidsnota aangekondigde Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) toegezegd.

  Voorgesteld besluit

  1. de startnotie uitwerking Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) vast te stellen.

  01:40:43 - 01:40:53 - Rosé Harkes
  01:40:53 - 01:42:03 - Erik van Zuylen
  01:42:03 - 01:42:07 - Ernst Jan Straver
  01:42:07 - 01:43:12 - Peter Bakker
  01:43:12 - 01:43:18 - Ernst Jan Straver
  01:43:18 - 01:44:51 - Winfried Ponsioen
  01:44:51 - 01:44:55 - Ernst Jan Straver
  01:44:55 - 01:45:34 - Pieter Jan Morssink
  01:45:34 - 01:45:39 - Ernst Jan Straver
  01:45:39 - 01:46:07 - Clemens Boere
  01:46:07 - 01:46:11 - Ernst Jan Straver
  01:46:11 - 01:48:27 - Michel du Chatinier
  01:48:27 - 01:48:37 - Ernst Jan Straver
  01:48:37 - 01:49:38 - Jan de Groot
  01:49:38 - 01:49:46 - Ernst Jan Straver
  01:49:46 - 01:51:28 - Gerard van As
  01:51:28 - 01:51:34 - Ernst Jan Straver
  01:51:34 - 01:52:32 - Ambtelijke ondersteuning 3
  01:52:32 - 01:52:34 - Ernst Jan Straver
  01:52:34 - 01:53:21 - Erik van Zuylen
  01:53:21 - 01:53:22 - Ernst Jan Straver
  01:53:22 - 01:53:40 - Ambtelijke ondersteuning 3
  01:53:40 - 01:53:41 - Ernst Jan Straver
  01:53:41 - 01:54:21 - Erik van Zuylen
  01:54:21 - 01:54:23 - Ernst Jan Straver
  01:54:23 - 01:55:55 - Ambtelijke ondersteuning 3
  01:55:55 - 01:55:58 - Ernst Jan Straver
  01:55:58 - 01:56:46 - Peter Bakker
  01:56:46 - 01:58:13 - Ambtelijke ondersteuning 3
  01:58:13 - 01:58:14 - Ernst Jan Straver
  01:58:14 - 01:58:51 - Winfried Ponsioen
  01:58:51 - 02:01:13 - Ambtelijke ondersteuning 3
  02:01:13 - 02:01:14 - Ernst Jan Straver
  02:01:14 - 02:01:37 - Michel du Chatinier
  02:01:37 - 02:02:26 - Ambtelijke ondersteuning 3
  02:02:26 - 02:02:29 - Ernst Jan Straver
  02:02:29 - 02:03:10 - Ambtelijke ondersteuning 3
  02:03:10 - 02:03:12 - Jan de Groot
  02:03:12 - 02:03:13 - Ernst Jan Straver
  02:03:13 - 02:04:17 - Jan de Groot
  02:04:17 - 02:04:19 - Ernst Jan Straver
  02:04:19 - 02:04:44 - Ambtelijke ondersteuning 3
  02:04:44 - 02:04:59 - Jan de Groot
  02:04:59 - 02:05:04 - Ambtelijke ondersteuning 3
  02:05:04 - 02:05:13 - Ernst Jan Straver
  02:05:13 - 02:05:31 - John van de Kolk
  02:05:31 - 02:07:01 - Gerard van As
  02:07:01 - 02:07:03 - Ernst Jan Straver
  02:07:03 - 02:07:38 - Gerard van As
  02:07:38 - 02:07:44 - Ernst Jan Straver
  02:07:44 - 02:07:46 - John van de Kolk
  02:07:46 - 02:07:47 - Gerard van As
  02:07:47 - 02:08:34 - John van de Kolk
  02:08:34 - 02:08:59 - Gerard van As
  02:08:59 - 02:09:24 - Ernst Jan Straver
 5. 5

  Momenteel is sprake van een grote instroom van asielzoekers in Nederland. Met de inwerkingtreding van de Spreidingswet hebben alle gemeenten sinds 1 februari 2024 een wettelijke taakstelling voor asielopvangplekken gekregen. Voor onze gemeente bedraagt deze taakstelling 686 opvangplekken. Aangezien er een tekort is aan opvangplaatsen, moeten met urgentie landelijk extra opvangplaatsen worden gerealiseerd. Het COA is hier druk mee bezig. Aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn is het COA voornemens een opvang te realiseren voor ca. 400 bewoners. Hierover zijn in regionaal verband afspraken overgemaakt, al voordat de Spreidingswet in werking trad.
  De opvang is beoogd voor een periode van vijf jaar (nadat de eerste bewoner zijn intrede neemt) en de opvang vindt plaats in units. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, werkruimte, voorzieningen, sportvelden, een buitenspeelplaats en (fiets-) parkeerplekken.
  De beoogde tijdelijke ontwikkeling kan planologisch mogelijk worden gemaakt middels een buitenplanse omgevingsplanactiviteit conform artikel 16.3 van de Omgevingswet. Hiervoor is een onderbouwing noodzakelijk voor de evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Alvorens een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet de raad advies uitbrengen. De raad wordt voorgesteld een positief advies uit te brengen.

  Voorgesteld besluit

  Een positief advies uitbrengen ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 1 mei 2024 voor het realiseren van een opvang voor ca. 400 bewoners aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn.

  02:19:23 - 02:20:04 - Ernst Jan Straver
  02:20:04 - 02:24:39 - Peter Bakker
  02:24:39 - 02:24:52 - Ernst Jan Straver
  02:24:52 - 02:27:28 - Iris van de Kolk
  02:27:28 - 02:27:37 - Ernst Jan Straver
  02:27:37 - 02:29:29 - Hans Goedegebuure
  02:29:29 - 02:29:34 - Ernst Jan Straver
  02:29:34 - 02:31:26 - Koen Verwoerd
  02:31:26 - 02:31:31 - Ernst Jan Straver
  02:31:31 - 02:32:15 - Winfried Ponsioen
  02:32:15 - 02:32:20 - Ernst Jan Straver
  02:32:20 - 02:33:19 - Pauline Thoomes
  02:33:19 - 02:33:21 - Ernst Jan Straver
  02:33:21 - 02:33:27 - Filine Verloop
  02:33:27 - 02:35:48 - Pauline Thoomes
  02:35:48 - 02:36:05 - Ernst Jan Straver
  02:36:05 - 02:37:15 - Elise de Veth-Braat
  02:37:15 - 02:37:20 - Ernst Jan Straver
  02:37:20 - 02:38:39 - Filine Verloop
  02:38:39 - 02:38:44 - Ernst Jan Straver
  02:38:44 - 02:39:13 - Peter Bakker
  02:39:13 - 02:39:15 - Filine Verloop
  02:39:15 - 02:39:18 - Ernst Jan Straver
  02:39:18 - 02:39:39 - Filine Verloop
  02:39:39 - 02:39:42 - Ernst Jan Straver
  02:39:42 - 02:40:21 - Peter Bakker
  02:40:21 - 02:40:26 - Ernst Jan Straver
  02:40:26 - 02:43:40 - Filine Verloop
  02:43:40 - 02:43:53 - Ernst Jan Straver
  02:43:53 - 02:48:49 - Ank de Groot-Slagter
  02:48:49 - 02:49:05 - Ernst Jan Straver
  02:49:05 - 02:50:47 - Clemens Boere
  02:50:47 - 02:50:54 - Ernst Jan Straver
  02:50:54 - 02:53:24 - Michel du Chatinier
  02:53:24 - 02:53:28 - Ernst Jan Straver
  02:53:28 - 02:54:07 - Elise de Veth-Braat
  02:54:07 - 02:54:08 - Ernst Jan Straver
  02:54:08 - 02:55:11 - Michel du Chatinier
  02:55:11 - 02:55:15 - Ernst Jan Straver
  02:55:15 - 02:56:05 - Nico de Jong
  02:56:05 - 02:56:24 - Ernst Jan Straver
  02:56:24 - 03:03:37 - Gert Jan Schotanus
  03:03:37 - 03:04:05 - Ernst Jan Straver
  03:04:05 - 03:04:37 - Gert Jan Schotanus
  03:04:37 - 03:04:38 - Ambtelijke ondersteuning 4
  03:04:38 - 03:04:39 - Ernst Jan Straver
  03:04:39 - 03:06:33 - Ambtelijke ondersteuning 4
  03:06:33 - 03:06:49 - Ernst Jan Straver
  03:06:49 - 03:08:36 - John van de Kolk
  03:08:36 - 03:08:41 - Ernst Jan Straver
  03:08:41 - 03:10:10 - Gert Jan Schotanus
  03:10:10 - 03:10:12 - Ernst Jan Straver
  03:10:12 - 03:11:14 - Koen Verwoerd
  03:11:14 - 03:11:17 - Ernst Jan Straver
  03:11:17 - 03:11:31 - Gert Jan Schotanus
  03:11:31 - 03:11:32 - Ernst Jan Straver
  03:11:32 - 03:11:36 - Koen Verwoerd
  03:11:36 - 03:11:38 - Gert Jan Schotanus
  03:11:38 - 03:11:46 - Ernst Jan Straver
  03:11:46 - 03:12:02 - Pauline Thoomes
  03:12:02 - 03:12:27 - Gert Jan Schotanus
  03:12:27 - 03:12:32 - Ernst Jan Straver
  03:12:32 - 03:13:31 - Elise de Veth-Braat
  03:13:31 - 03:13:36 - Ernst Jan Straver
  03:13:36 - 03:15:12 - Filine Verloop
  03:15:12 - 03:15:15 - Ernst Jan Straver
  03:15:15 - 03:15:37 - Gert Jan Schotanus
  03:15:37 - 03:15:43 - Ernst Jan Straver
  03:15:43 - 03:16:16 - Ank de Groot-Slagter
  03:16:16 - 03:16:23 - Gert Jan Schotanus
  03:16:23 - 03:16:34 - Ernst Jan Straver
  03:16:34 - 03:17:41 - Michel du Chatinier
  03:17:41 - 03:17:44 - Ernst Jan Straver
  03:17:44 - 03:19:19 - John van de Kolk
  03:19:19 - 03:19:20 - Ernst Jan Straver
  03:19:20 - 03:20:54 - Michel du Chatinier
  03:20:54 - 03:20:59 - Ernst Jan Straver
  03:20:59 - 03:21:34 - Elise de Veth-Braat
  03:21:34 - 03:21:42 - Ernst Jan Straver
  03:21:42 - 03:22:04 - Michel du Chatinier
  03:22:04 - 03:22:06 - Ernst Jan Straver
  03:22:06 - 03:23:28 - Gert Jan Schotanus
  03:23:28 - 03:23:34 - Ernst Jan Straver
  03:23:34 - 03:23:53 - Nico de Jong
  03:23:53 - 03:23:55 - Ernst Jan Straver
  03:23:55 - 03:24:13 - Winfried Ponsioen
  03:24:13 - 03:24:18 - Ernst Jan Straver
  03:24:18 - 03:25:01 - Elise de Veth-Braat
  03:25:01 - 03:25:03 - Ernst Jan Straver
  03:25:03 - 03:26:34 - John van de Kolk
  03:26:34 - 03:27:34 - Ernst Jan Straver
  03:27:34 - 03:28:04 - Winfried Ponsioen
  03:28:04 - 03:28:08 - Ernst Jan Straver
  03:28:08 - 03:28:38 - Elise de Veth-Braat
  03:28:38 - 03:29:05 - Ernst Jan Straver