Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 11 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Peter Versteeg
Toelichting

Mededeling voor raads- en commissieleden schriftelijke voorbereiding vergaderingen
Om de vergaderingen goed voor te bereiden en efficiënt te laten verlopen is het belangrijk dat u technische en detailvragen over de geagendeerde dossiers uiterlijk woensdag 3 januari 2024, 10.00 uur mailt aan de griffie. De antwoorden zijn op maandag 8 januari 2024 beschikbaar.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:09 - 00:02:19 - Peter Versteeg
 2. 2

  00:02:20 - 00:02:41 - Peter Versteeg
  00:23:27 - 00:23:51 - Peter Versteeg
 3. 3

  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 17 februari 2022 het bestemmingsplan Hogeveenseweg 57, 59 en 87 in Benthuizen, waarin een composteerinrichting en manege in het deelgebied in deelgebied Hogeveenseweg 57/59 mogelijk werd gemaakt, niet vastgesteld. Dit besluit is genomen, omdat een composteerinrichting naar de mening van de raad vanuit een goede ruimtelijke ordening niet passend is aan de rand van het Bentwoud. Vanwege de samenhang van de composteerinrichting en de manege heeft de raad besloten het bestemmingsplan voor het gehele deelgebied Hogeveenseweg 57/59 niet vast te stellen. Tegen dit bestemmingsplan loopt nog een beroepszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


  Nadien heeft het college overleggen gevoerd met de eigenaar over vervolgfuncties die passend zijn aan de rand van het Bentwoud. Dit heeft erin geresulteerd dat hij op deze locatie alleen een Hippisch Centrum wil oprichten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten, voordat een anterieure exploitatieovereenkomst wordt gesloten en een bestemmingsplan wordt voorbereid.

  Voorgesteld besluit

  Wel/ geen wensen of bedenkingen te uiten over het collegevoornemen om:
  1. met Dijkshoorn Onroerend Goed B.V. een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan;
  2. in beginsel medewerking te verlenen aan het oprichten van een Hippisch Centrum aan de Hoogeveenseweg 57 en 59 in Benthuizen onder de voorwaarden dat:
  a. uitsluitend een ondergeschikte horecavoorziening binnen de activiteit paardensport wordt toegestaan ten behoeve van de hoofdfunctie Hippisch Centrum voor de consumptie van drank en etenswaren;
  de drooginstallatie, inclusief de bijbehorende silo’s, schoorsteen en dakopbouw op de bedrijfshal worden gesloopt. Het gebouw waar de drogerij in staat kan worden gehandhaafd ten dienste van het nieuw te vestigen Hippisch Centrum.

  00:23:52 - 00:25:52 - Peter Versteeg
  00:25:53 - 00:26:35 - Filine Verloop
  00:26:36 - 00:26:40 - Peter Versteeg
  00:26:41 - 00:35:28 - Hans van Kuijk
  00:35:29 - 00:35:46 - Peter Versteeg
  00:35:47 - 00:42:27 - Peter Bakker
  00:42:28 - 00:42:36 - Peter Versteeg
  00:42:37 - 00:47:02 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:47:03 - 00:47:06 - Peter Versteeg
  00:47:07 - 00:49:53 - Jos van Dam
  00:49:54 - 00:49:58 - Peter Versteeg
  00:49:59 - 00:51:25 - Gé Kapteijn
  00:51:26 - 00:51:30 - Peter Versteeg
  00:51:31 - 00:52:11 - Nico de Jong
  00:52:12 - 00:52:17 - Peter Versteeg
  00:52:18 - 00:52:46 - Filine Verloop
  00:52:47 - 00:52:52 - Peter Versteeg
  00:52:53 - 00:54:11 - John van de Kolk
  00:54:12 - 00:54:17 - Peter Versteeg
  00:54:18 - 00:55:55 - Evon Zevenbergen
  00:55:56 - 00:55:58 - Peter Versteeg
  00:55:59 - 00:57:56 - Michel du Chatinier
  00:57:57 - 00:57:59 - Peter Versteeg
  00:58:00 - 00:59:54 - M. Piette
  00:59:55 - 00:59:58 - Peter Versteeg
  00:59:59 - 01:01:39 - Jan de Groot
  01:01:40 - 01:01:46 - Peter Versteeg
  01:01:47 - 01:05:11 - Gerard van As
  01:05:12 - 01:05:15 - Peter Versteeg
  01:05:16 - 01:09:59 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:10:00 - 01:10:01 - Peter Versteeg
  01:10:02 - 01:10:38 - Gerard van As
  01:10:39 - 01:10:42 - Peter Versteeg
  01:10:43 - 01:10:57 - Michel du Chatinier
  01:10:58 - 01:11:01 - Peter Versteeg
  01:11:02 - 01:11:43 - Gerard van As
  01:11:44 - 01:11:56 - Peter Versteeg
  01:11:57 - 01:12:32 - Evon Zevenbergen
  01:12:33 - 01:12:38 - Peter Versteeg
  01:12:39 - 01:13:15 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:13:16 - 01:13:19 - Peter Versteeg
  01:13:20 - 01:13:42 - Hans van Kuijk
  01:13:43 - 01:13:45 - Peter Versteeg
  01:13:46 - 01:13:51 - Hans van Kuijk
  01:13:52 - 01:14:13 - Gerard van As
  01:14:14 - 01:14:20 - Peter Versteeg
  01:14:21 - 01:15:32 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:15:33 - 01:15:39 - Hans van Kuijk
  01:15:40 - 01:15:55 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:15:56 - 01:16:10 - Hans van Kuijk
  01:16:11 - 01:16:42 - Peter Versteeg
  01:16:43 - 01:16:52 - Hans van Kuijk
  01:16:53 - 01:16:56 - Gerard van As
  01:16:57 - 01:17:00 - Peter Versteeg
  01:17:01 - 01:17:11 - Gerard van As
  01:17:12 - 01:17:18 - Peter Versteeg
  01:17:19 - 01:18:39 - Jos van Dam
  01:18:40 - 01:19:04 - Peter Versteeg
  01:19:05 - 01:19:27 - Nico de Jong
  01:19:28 - 01:19:31 - Peter Versteeg
  01:19:32 - 01:21:12 - M. Piette
  01:21:13 - 01:21:15 - Peter Versteeg
  01:21:16 - 01:22:27 - Peter Bakker
  01:22:28 - 01:22:40 - Peter Versteeg
  01:22:41 - 01:23:59 - Jan de Groot
  01:24:00 - 01:24:08 - Peter Versteeg
  01:24:09 - 01:25:28 - Gerard van As
  01:25:29 - 01:26:21 - Peter Versteeg
  01:26:22 - 01:27:31 - Hans van Kuijk
  01:27:32 - 01:27:34 - Peter Versteeg
  01:27:35 - 01:28:08 - Helma van der Louw-Vergeer
  01:28:09 - 01:28:11 - Peter Versteeg
  01:28:11 - 01:28:29 - Jos van Dam
  01:28:30 - 01:28:32 - Peter Versteeg
  01:28:33 - 01:29:00 - Peter Bakker
  01:29:01 - 01:29:03 - Peter Versteeg
  01:29:04 - 01:29:08 - Gé Kapteijn
  01:29:09 - 01:29:10 - Peter Versteeg
  01:29:11 - 01:29:29 - Nico de Jong
  01:29:30 - 01:29:32 - Peter Versteeg
  01:29:33 - 01:29:52 - Filine Verloop
  01:29:53 - 01:29:57 - Peter Versteeg
  01:29:58 - 01:30:23 - John van de Kolk
  01:30:24 - 01:30:35 - Peter Versteeg
  01:30:36 - 01:30:44 - John van de Kolk
  01:30:45 - 01:30:50 - Mark Vermeulen
  01:30:51 - 01:31:42 - Evon Zevenbergen
  01:31:43 - 01:31:50 - Peter Versteeg
  01:31:51 - 01:33:01 - Gerard van As
  01:33:02 - 01:33:03 - Peter Versteeg
  01:33:04 - 01:33:08 - Evon Zevenbergen
  01:33:09 - 01:33:11 - Peter Versteeg
  01:33:12 - 01:33:27 - Michel du Chatinier
  01:33:28 - 01:33:31 - Peter Versteeg
  01:33:32 - 01:34:20 - M. Piette
  01:34:21 - 01:34:23 - Peter Versteeg
  01:34:24 - 01:35:12 - Jan de Groot
  01:35:13 - 01:36:42 - Peter Versteeg
  01:36:43 - 01:37:16 - Hans van Kuijk
  01:37:17 - 01:37:51 - Peter Versteeg
  01:49:04 - 01:49:12 - Peter Versteeg
 4. 3.a

  Op verzoek van Raadslid Van Kuijk is dit stuk toegevoegd als achtergrond informatie. Het is volgens het raadslid goed om deze stukken bij het agendapunt te voegen. Beiden gaan namelijk over de ingang van het Bentwoud (Bentpoort). Er liggen straks 2 voorstellen en de vraag is in hoeverre deze op elkaar bijten of op elkaar aansluiten. Die overweging moeten we kunnen maken als raad.


  M. van der Spek Materieel B.V. is eigenaar geworden van de planlocatie Bentpoort in het Bentwoud. Deze percelen ter grootte van ca. 3 ha liggen ten westen van de noordelijke ingang van het Bentwoud. Een doorontwikkeling van deze plek tot een recreatieconcentratiepunt met extra parkeergelegenheid is in overeenstemming met de 'Notitie aanpak randen Bentwoud; spelregels Hogeveenseweg, Benthuizen' (2016). Ook is het initiatief in lijn met de (ontwerp) Omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’, waarin het Bentwoud als één van de recreatieve hotspots is benoemd om dagtoerisme te promoten. De Bentwoud-rand is in de Omgevingsvisie gemarkeerd als zoekgebied voor groen en (verblijfs)recreatie. Een horecapunt kan als een katalysator werken voor het gebruik van het Bentwoud.
  Gelijktijdig kan daarmee de huidige inritproblematiek van de bedrijven van M. van der Spek Groep aan de Hogeveenseweg 51 vanaf de Hogeveenseweg/ N209 worden opgelost voor de bedrijfsactiviteiten van M. van der Spek Groep met een nieuw landschappelijk ingepast kantoor voor dit bedrijf en een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen voor bezoekers van het Bentwoud en kantoorpersoneel van M. van der Spek Groep. Hiermee wordt een oplossing gevonden voor het tekort aan parkeerplaatsen (momenteel circa 40 parkeerplaatsen).
  De haalbaarheid van deze planontwikkeling is onderzocht. De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten, voordat een anterieure exploitatieovereenkomst wordt gesloten en een bestemmingsplan wordt voorbereid.

 5. 3.b.1

  Dit voorstel is eerder besproken in de raadscommissievergadering van 8 april 2021 (zie bijgevoegde besluitenlijst\).
  In de raadsvergadering van 22 april 2021 is een motie aangenomen om een second opinion te vragen. Dit GEHEIME advies is inmiddels beschikbaar.


  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 25 september 2014 een coördinatiebesluit genomen op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening om een gecoördineerde behandeling mogelijk te maken voor a. het oprichten van een composteerinrichting en een manege aan de Hogeveenseweg 57/59 en b. het oprichten van kleinschalige recreatievoorzieningen aan de Hogeveenseweg 87 in Benthuizen.
  Hierna is een bestemmingsplan voorbereid en heeft er vooroverleg plaatsgevonden met een aantal adviesinstanties. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, nadat initiatiefnemer had aangegeven niet langer te willen vasthouden aan het coördinatiebesluit. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure zal hij pas aanvragen omgevingsvergunningen indienen. Dit bestemmingsplan maakt de gevraagde ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk.

  Bijlagen

 6. 4

  Het college stelt de raad voor om het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) 2023-2027 vast te stellen. Daarmee geven college en raad aan waar de bestuurlijke prioriteiten liggen voor het investeren of bijdragen in (grotere) verkeers- en woningbouwprojecten. Ten opzichte van vorig jaar zijn wijzigingen doorgevoerd, waaronder het toevoegen van infraprojecten, zoals de Westzijdeweg en het verbeteren van de veiligheid op de N209 bij Benthuizen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) met het Uitvoeringsplan 2023-2027 Bestaande uit:
  d. Infrastructuurprojecten 2023-2027;
  e. Woningbouwprojecten 2023-2027;
  f. Projecten in voorbereiding na 2027.
  2. De financiële mutaties met betrekking tot:
  c. de infra- en woningbouwprojecten met betrekking tot de jaarschijf 2024 budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2024;
  d. de nog niet beschikbare structurele dekking voor de rentekosten infra investeringen 2024 op basis van deze actualisatie ad. gemiddeld € 200.000,- (per jaar) te dekken door de jaarlijkse dotatie in de reserve MIPWI vanaf 2025 te verlagen met € 200.000,-;
  De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken op basis van de bijgevoegde begrotingswijziging.

  01:49:13 - 01:50:29 - Peter Versteeg
  01:50:30 - 01:52:52 - Hans van Kuijk
  01:52:53 - 01:53:28 - Peter Versteeg
  01:53:29 - 01:53:35 - Winfried Ponsioen
  01:53:36 - 01:53:43 - Peter Versteeg
  01:53:44 - 01:55:31 - Winfried Ponsioen
  01:55:32 - 01:55:37 - Peter Versteeg
  01:55:38 - 01:55:48 - Jan de Groot
  01:55:49 - 01:55:53 - Peter Versteeg
  01:55:54 - 01:57:55 - Pieter Jan Morssink
  01:57:56 - 01:57:59 - Peter Versteeg
  01:58:00 - 02:00:32 - Peter Bakker
  02:00:33 - 02:00:36 - Peter Versteeg
  02:00:37 - 02:03:11 - Gé Kapteijn
  02:03:12 - 02:03:14 - Peter Versteeg
  02:03:15 - 02:04:16 - Nico de Jong
  02:04:17 - 02:04:23 - Peter Versteeg
  02:04:24 - 02:05:02 - Filine Verloop
  02:05:03 - 02:05:06 - Peter Versteeg
  02:05:07 - 02:07:26 - John van de Kolk
  02:07:27 - 02:07:29 - Peter Versteeg
  02:07:30 - 02:07:43 - Evon Zevenbergen
  02:07:44 - 02:07:46 - Peter Versteeg
  02:07:47 - 02:09:54 - Michel du Chatinier
  02:09:55 - 02:09:57 - Peter Versteeg
  02:09:58 - 02:12:23 - M. Piette
  02:12:24 - 02:12:25 - Peter Versteeg
  02:12:26 - 02:14:57 - Jan de Groot
  02:14:58 - 02:15:06 - Peter Versteeg
  02:15:07 - 02:22:20 - Relus Breeuwsma
  02:22:21 - 02:22:23 - Peter Versteeg
  02:22:24 - 02:22:55 - Hans van Kuijk
  02:22:56 - 02:22:57 - Peter Versteeg
  02:22:58 - 02:23:40 - Relus Breeuwsma
  02:23:41 - 02:23:43 - Peter Versteeg
  02:23:44 - 02:23:48 - Hans van Kuijk
  02:23:49 - 02:23:51 - Peter Versteeg
  02:23:52 - 02:24:22 - Jan de Groot
  02:24:23 - 02:24:24 - Peter Versteeg
  02:24:25 - 02:24:56 - Relus Breeuwsma
  02:24:57 - 02:25:02 - Peter Versteeg
  02:25:03 - 02:26:20 - John van de Kolk
  02:26:21 - 02:26:28 - Peter Versteeg
  02:26:29 - 02:26:51 - Relus Breeuwsma
  02:26:52 - 02:26:54 - Peter Versteeg
  02:26:55 - 02:27:42 - John van de Kolk
  02:27:43 - 02:27:49 - Peter Versteeg
  02:27:50 - 02:28:04 - Relus Breeuwsma
  02:28:05 - 02:28:07 - Peter Versteeg
  02:28:08 - 02:28:28 - Relus Breeuwsma
  02:28:29 - 02:30:06 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:30:07 - 02:30:11 - Peter Versteeg
  02:30:12 - 02:31:59 - Relus Breeuwsma
  02:32:00 - 02:32:01 - Peter Versteeg
  02:32:02 - 02:33:38 - Relus Breeuwsma
  02:33:39 - 02:34:30 - Jan de Groot
  02:34:31 - 02:34:36 - Peter Versteeg
  02:34:37 - 02:35:35 - Relus Breeuwsma
  02:35:36 - 02:35:39 - Peter Versteeg
  02:35:40 - 02:39:46 - Gerard van As
  02:39:47 - 02:39:51 - Peter Versteeg
  02:39:52 - 02:40:52 - John van de Kolk
  02:40:53 - 02:41:02 - Peter Versteeg
  02:41:03 - 02:43:40 - Gerard van As
  02:43:41 - 02:44:00 - Peter Versteeg
  02:44:01 - 02:44:17 - Gé Kapteijn
  02:44:18 - 02:44:30 - Relus Breeuwsma
  02:44:31 - 02:44:34 - Peter Versteeg
  02:44:35 - 02:44:41 - Gé Kapteijn
  02:44:42 - 02:44:44 - Peter Versteeg
  02:44:45 - 02:45:01 - Relus Breeuwsma
  02:45:02 - 02:45:14 - Peter Versteeg
  02:45:15 - 02:46:14 - Hans van Kuijk
  02:46:15 - 02:46:17 - Hans van Kuijk
  02:46:18 - 02:48:19 - Gerard van As
  02:48:20 - 02:48:40 - Peter Versteeg
  02:48:41 - 02:50:06 - M. Piette
  02:50:07 - 02:50:14 - Peter Versteeg
  02:50:15 - 02:50:40 - Relus Breeuwsma
  02:50:41 - 02:50:43 - Peter Versteeg
  02:50:44 - 02:51:14 - Jan de Groot
  02:51:15 - 02:51:16 - Peter Versteeg
  02:51:17 - 02:53:37 - Gerard van As
  02:53:38 - 02:54:03 - Peter Versteeg
  02:54:04 - 02:54:41 - Ambtelijke Ondersteuning
  02:54:42 - 02:55:12 - Peter Versteeg
  02:55:13 - 02:55:49 - Jan de Groot
  02:55:50 - 02:55:51 - M. Piette
  02:55:52 - 02:55:53 - Peter Versteeg
  02:55:54 - 02:56:00 - Michel du Chatinier
  02:56:01 - 02:56:02 - Peter Versteeg
  02:56:03 - 02:56:15 - Evon Zevenbergen
  02:56:16 - 02:56:19 - Peter Versteeg
  02:56:20 - 02:56:41 - John van de Kolk
  02:56:42 - 02:56:45 - Peter Versteeg
  02:56:46 - 02:56:50 - Filine Verloop
  02:56:51 - 02:56:52 - Peter Versteeg
  02:56:53 - 02:57:17 - Nico de Jong
  02:57:18 - 02:57:27 - Peter Versteeg
  02:57:28 - 02:57:59 - Gé Kapteijn
  02:58:00 - 02:58:02 - Peter Versteeg
  02:58:03 - 02:58:11 - Peter Bakker
  02:58:12 - 02:58:13 - Peter Versteeg
  02:58:14 - 02:59:15 - Pieter Jan Morssink
  02:59:16 - 02:59:18 - Peter Versteeg
  02:59:19 - 02:59:46 - Winfried Ponsioen
  02:59:47 - 02:59:49 - Hans van Kuijk
  02:59:50 - 02:59:53 - Peter Versteeg
  02:59:54 - 03:01:57 - Relus Breeuwsma
  03:01:58 - 03:02:00 - Jan de Groot
  03:02:01 - 03:02:02 - Peter Versteeg
  03:02:03 - 03:02:15 - Jan de Groot
  03:02:16 - 03:04:37 - Relus Breeuwsma
  03:04:38 - 03:04:43 - Peter Versteeg
  03:04:44 - 03:04:59 - Michel du Chatinier
  03:05:00 - 03:05:01 - Peter Versteeg
  03:05:02 - 03:06:07 - Relus Breeuwsma
  03:06:08 - 03:06:20 - Peter Versteeg
  03:06:21 - 03:06:39 - Michel du Chatinier
  03:06:40 - 03:07:05 - Relus Breeuwsma
  03:07:06 - 03:07:13 - Peter Versteeg
  03:07:14 - 03:07:47 - Pieter Jan Morssink
  03:07:48 - 03:07:52 - Peter Versteeg
  03:07:53 - 03:08:07 - Pieter Jan Morssink
  03:08:08 - 03:08:10 - Peter Versteeg
  03:08:11 - 03:09:16 - Relus Breeuwsma
  03:09:17 - 03:09:19 - Peter Versteeg
  03:09:20 - 03:09:37 - Pieter Jan Morssink
  03:09:38 - 03:09:54 - Nico de Jong
  03:09:55 - 03:11:28 - Peter Versteeg