Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 11 juni 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

  1. 1

    Er zijn diverse aanvragen van agrariërs en ondernemers binnen gekomen bij de gemeente Alphen aan den Rijn om kleine windmolens op eigen terrein te mogen plaatsen. Deze agrariërs en ondernemers hebben behoefte aan kleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnen verduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen te stroomlijnen is gemeentelijk beleid voor kleine windmolens nodig. Op basis van de in mei 2023 vastgestelde uitgangspuntennotitie, de opbrengst van een uitgebreid participatieproces, én met input van specifieke deskundigheid zijn concept beleidsregels voor kleine windmolens opgesteld. Na vaststelling door het college zijn deze concept beleidsregels ter inzage gelegd en konden inspraakreacties ingediend worden. Er zijn negen inspraakreacties ontvangen en in behandeling genomen. Deze zijn beantwoord in een nota van inspraak, welke als bijlage 4 aan de beleidsregels is toegevoegd. De beleidsregels voor kleine windmolens kunnen nu aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd worden.

    Voorgesteld besluit

    * De raad voor te stellen de beleidsregels kleine windmolens en bijbehorende Nota van inspraak en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van de concept Beleidsregels kleine windmolens Alphen aan den Rijn vast te stellen.