Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 1 juni 2021

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Burgemeester en wethouders hebben besloten een planologische procedure te starten voor het (ontwerp)wijzigingsplan Sierteeltgebied - zevende wijziging. Het plan ziet op het omzetten van enkele (voormalige) agrarische bedrijfswoningen naar plattelandswoning, het opnemen van een bouwvlak bij twee sierteeltbedrijven, het wijzigen van het bouwvlak van twee sierteeltbedrijven, het vergroten van een aanduiding plattelandswoning, het realiseren van een compensatiewoning op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling en het herstructureren van een sierteeltbedrijf door verplaatsing van het bouwvlak. De bestemmingswijzigingen hebben betrekking op diverse locaties in Hazerswoude-Dorp.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied - zevende wijziging, met identificatienummer
  NL.IMRO.0484.HDsierteelt7wijz-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied - zevende wijziging ter inzage te leggen.

 2. 2

  Tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG op 16 juni 2021 wil de gemeente Hilversum een motie indienen. De motie spreekt uit dat uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid voor de milieu- en verwijderingskosten van alle consumptiegoederen en verpakkingen onontkoombaar is om uit de huidige situatie te komen waarin onze burgers worden geconfronteerd met al maar stijgende kosten van afvalverwerking.
  Gemeente Alphen aan den Rijn steunt deze motie.

  Voorgesteld besluit

  Ondersteunen van de motie "stop met sturen aan de achterkant" van de gemeente Hilversum voor de ALV van de VNG op 16 juni 2021.

 3. 3

  Gemeenten zijn volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang). Over de uitvoer hiervan leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af. Uit de jaarverantwoording kinderopvang 2020 blijkt dat Gemeente Alphen aan den Rijn voldoet aan de uitvoer van haar wettelijke taken.

  Voorgesteld besluit

  De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen.